• Nioxin

  Brand PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • ProNatura

  więcej

 • Ministry of Economy

  Implementation of information campaign on nuclear power "Poznaj Atom"

  więcej

 • Warsaw Marathon Foundation

  więcej

 • Apples every day

  Product PR

  więcej

 • Schock

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Cezamat

  PR Crisis
  Corporate PR
  Event Marketing

  Lobbying elements

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  Product PR

  Implementation of information and promotion campaign "Apples every day"

  więcej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  PR Crisis
  Corporate PR
  E-PR
  Event Marketing

  Develop and implement a promotion strategy of the National Service (NSS)

  więcej