• NIVEA

  Corporate PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • McDonald’s

  Social Media

  Internal communication

  więcej

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  Social Campaign

  więcej

 • Bloober

  Product PR

  więcej

 • Modern Expo

  Corporate PR
  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • Fortum

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Urząd Transportu Kolejowego

  Media Relations

  Social Campaign

  więcej

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

  Corporate PR
  Media Relations

  więcej

 • Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

  Brand PR
  E-PR
  Media Relations
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • Business & Science Poland

  PR Crisis
  Corporate PR
  Media Relations

  więcej

 • The Polish Electricity Association

  Corporate PR
  Media Relations

  więcej

 • Polish National Fundation

  PR Crisis
  Corporate PR
  Media Relations

  więcej