• Colian

  PR Crisis
  Brand PR
  Corporate PR
  Media Relations
  Product PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • NIVEA

  Corporate PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • McDonald’s

  Social Media

  Internal communication

  więcej

 • PepsiCo

  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • Pampers

  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  Social Media

  więcej

 • UPEMI

  Brand PR
  E-PR
  Event Marketing

  Campaign "Gwarancja jakości QAFP"

  więcej

 • Oshee

  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • Arla Foods

  E-PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • Nestlé

  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • Nestlé Nutrition

  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • CEDC

  Brand PR
  Product PR

  więcej

 • NAN Pro

  Media Relations
  Product PR

  więcej