• Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

  Media Relations
  Brand PR
  E-PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • Volkswagen

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • Volvo

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • UPEMI

  Event Marketing
  Brand PR
  E-PR

  Campaign "Gwarancja jakości QAFP"

  więcej

 • NIBE

  Product PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR
  E-PR

  CRS

  więcej

 • McFIT

  Brand PR

  Eventy
  Wydarzenia specjalne

  więcej

 • CEDC

  Product PR
  Brand PR

  więcej

 • STIHL POZnan Ice Festival

  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • STIHL Timbersports

  Event Marketing
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • Movie Games

  Corporate PR
  Media Relations
  Brand PR

  więcej

 • Spartans for Kids

  Brand PR
  E-PR
  Sponsoring & CSR

  więcej

 • Center for Health Information Systems

  Corporate PR
  PR Crisis
  Brand PR
  E-PR

  Implementation of an information campaign

  więcej