• Dennert

  Brand PR
  Corporate PR
  Media Relations
  Product PR

  Launching new products

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  E-PR
  Event Marketing
  Media Relations
  Product PR

  więcej

 • National Bureau for Drug Prevention

  więcej

 • arvato services Poland

  Corporate PR

  więcej

 • Poznań International Fair

  Corporate PR

  więcej

 • PlayStation

  Product PR

  więcej

 • Rochstar

  Event Marketing

  Special Events

  więcej

 • StarDSL Poland

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • Advanced Micro Devices, AMD

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • OKNOPLAST Group

  Corporate PR
  Product PR

  więcej

 • TuneUp GmbH

  Corporate PR
  Product PR

  Launching new products

  więcej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  PR Crisis
  Corporate PR
  E-PR
  Event Marketing

  Develop and implement a promotion strategy of the National Service (NSS)

  więcej