• Nioxin

  Продуктовый PR
  Событийный маркетинг
  Пресс-центр
  Бренд PR

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • ProNatura

  więcej

 • Ministry of Economy

  Implementation of information campaign on nuclear power "Poznaj Atom"

  więcej

 • Warsaw Marathon Foundation

  więcej

 • Apples every day

  Продуктовый PR

  więcej

 • Rockwool

  Корпоративный PR
  Продуктовый PR

  więcej

 • Schock

  Корпоративный PR
  Продуктовый PR

  więcej

 • Cezamat

  Корпоративный PR
  Событийный маркетинг
  PR кризис

  Lobbying elements

  więcej

 • Maldives Marketing & Public Relations Corporation

  Событийный маркетинг

  więcej

 • Fundusz Mikro

  Корпоративный PR

  więcej

 • PKP S.A.

  Корпоративный PR
  Событийный маркетинг

  więcej

 • Lazarski University

  Корпоративный PR

  więcej