• Kinomax Europlex

  Event Marketing
  PR Korporacyjny

  Happeningi artystyczno - kulturalne

  więcej

 • International Nephrology Centers Poland

  Event Marketing
  PR Korporacyjny

  Oprawa mediowa otwarć regionalnych centrów dializ

  więcej

 • Levi Strauss Poland

  Event Marketing
  PR Produktu

  więcej

 • Polska Telefonia Cyfrowa

  Event Marketing
  PR Korporacyjny
  PR Produktu

  więcej

 • Polifarb Cieszyn-Wrocław SA

  Event Marketing
  PR Korporacyjny
  PR Produktu

  więcej

 • Henkel Polska

  Event Marketing

  Kampania społeczna
  Odświeżenie Produktu
  Oprawa mediowa konkursu

  więcej

 • Queisser Pharma

  Event Marketing
  PR Produktu

  Wprowadzenie na rynek nowych produktów

  więcej

 • Mapa Spontex

  Event Marketing
  PR Korporacyjny

  Wprowadzenie na rynek nowych produktów

  więcej

 • Siemens SA

  Event Marketing
  PR Korporacyjny

  - Wsparcie strategiczne i marketingowe podczas procesu połączenia z firmą ZWUT SA
  - Organizacja cyklu imprez dla pracowników
  - Organizacja cyklu 5 imprez dla Partnerów korporacyjnych Siemensa

  więcej

 • Stowarzyszenie Producentów Okien Drewnianych

  Event Marketing
  PR Korporacyjny

  Kampania edukacyjna na rzecz stosowania drewnianej stolarki budowlanej

  więcej

 • Bank Handlowy w Warszawie SA

  Event Marketing
  PR Korporacyjny

  Relacje wewnętrzne:
  - Przygotowanie serii imprez integracyjnych dla pracowników

  więcej

 • Ministerstwo Finansów RP i Centralny Dom Maklerski

  Event Marketing
  PR Kryzysowy
  PR Produktu

  Kampania informacyjno-edukacyjna:
  - Pierwsza Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca obligacji skarbowych
  - Wprowadzanie na rynek kolejnych emisji obligacji

  więcej