• Kinomax Europlex

  PR Korporacyjny
  Event Marketing

  Happeningi artystyczno - kulturalne

  więcej

 • International Nephrology Centers Poland

  PR Korporacyjny
  Event Marketing

  Oprawa mediowa otwarć regionalnych centrów dializ

  więcej

 • Levi Strauss Poland

  PR Produktu
  Event Marketing

  więcej

 • Polska Telefonia Cyfrowa

  PR Korporacyjny
  PR Produktu
  Event Marketing

  więcej

 • Polifarb Cieszyn-Wrocław SA

  PR Korporacyjny
  PR Produktu
  Event Marketing

  więcej

 • Henkel Polska

  Event Marketing

  Kampania społeczna
  Odświeżenie Produktu
  Oprawa mediowa konkursu

  więcej

 • Queisser Pharma

  PR Produktu
  Event Marketing

  Wprowadzenie na rynek nowych produktów

  więcej

 • Mapa Spontex

  PR Korporacyjny
  Event Marketing

  Wprowadzenie na rynek nowych produktów

  więcej

 • Siemens SA

  PR Korporacyjny
  Event Marketing

  - Wsparcie strategiczne i marketingowe podczas procesu połączenia z firmą ZWUT SA
  - Organizacja cyklu imprez dla pracowników
  - Organizacja cyklu 5 imprez dla Partnerów korporacyjnych Siemensa

  więcej

 • Stowarzyszenie Producentów Okien Drewnianych

  PR Korporacyjny
  Event Marketing

  Kampania edukacyjna na rzecz stosowania drewnianej stolarki budowlanej

  więcej

 • Bank Handlowy w Warszawie SA

  PR Korporacyjny
  Event Marketing

  Relacje wewnętrzne:
  - Przygotowanie serii imprez integracyjnych dla pracowników

  więcej

 • Ministerstwo Finansów RP i Centralny Dom Maklerski

  PR Produktu
  Event Marketing
  PR Kryzysowy

  Kampania informacyjno-edukacyjna:
  - Pierwsza Kampania edukacyjno - informacyjna dotycząca obligacji skarbowych
  - Wprowadzanie na rynek kolejnych emisji obligacji

  więcej