BIURO PRASOWE

Medisept, 30.09.2020

MEDISEPT wspiera po raz kolejny


5 października podczas 6. Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020 w Lublinie Waldemar Ferschke wiceprezes MEDISEPT wygłosi prelekcję w ramach panelu zdrowotnego poświęconego funkcjonowaniu szpitali w trakcie i po pandemii. Oprócz wsparcia merytorycznego producent zapewni uczestnikom wydarzenia profesjonalne środki do dezynfekcji.


Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Panel zdrowotny będzie dotyczył podsumowania sytuacji szpitali w warunkach pandemii. Eksperci zastanowią się jak rozliczyć finansowanie działań związanych z pandemią i jakie zmiany czeka funkcjonowanie szpitali w nadchodzącym roku. Plan przewiduje wystąpienia dotyczące wprowadzonych w ostatnich miesiącach zmian prawnych i zapewnienia wsparcia dla najbardziej obciążonych placówek medycznych.

MEDISEPT stale podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji szpitali. Spółka projektuje rozwiązania i wychodzi z inicjatywami, które pozwolą w przyszłości uniknąć kryzysów w zaopatrzeniu służby zdrowia w produkty niezbędne w walce z epidemiami. Zarząd spółki organizuje i uczestniczy w działaniach, które służą wymianie informacji pomiędzy producentami środków ochrony, stroną rządową i szpitalami.

– Jako firma wspieramy wydarzenia ważne dla funkcjonowania szpitali, ponieważ czujemy się odpowiedzialni wobec środowiska, z którym współpracujemy. Uważam, że należy wyciągnąć wnioski z dotychczasowej walki z pandemią wirusa Sars-CoV-2. Właściwa analiza sytuacji i wymiana doświadczeń powinny pomóc nam w przebudowaniu systemu tak, by zapobiec ewentualnym kryzysom w przyszłości. Warto rozważyć stworzenie strategicznego zaplecza środków, które umożliwiają ratowanie życia, profilaktykę, zahamowanie rozprzestrzeniania się i walkę z zakażeniami - na wypadek klęsk żywiołowych, czy kolejnych epidemii. – mówi lekarz epidemiolog Waldemar Ferschke, wiceprezes MEDISEPT.

Więcej informacji o firmie na stronie: https://medisept.pl
Zapraszamy na naszego bloga: www.prawdziwadezynfekcja.pl

***

Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. W 2014 roku uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce fabrykę i innowacyjne centrum badawcze w lubelskiej strefie ekonomicznej. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla produktów dezynfekcyjnych przeznaczonych do inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. W 2019 roku posiadała 10% udziału rynku zaopatrzenia w dezynfekcję. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz epidemiolog) Waldemar Ferschke. Więcej informacji na www.medisept.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Kisiel, , tel. 22 858 74 58 wew. 39
Paweł Czermak, , tel. 501 359 198