BIURO PRASOWE

Conperio, 11.10.2019

Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio Lipiec - Wrzesień 2019


Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach, pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 110 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce.
Zasięg terytorialny: Polska, z wykluczeniem woj.: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego.
Główne analizowane branże: spożywcza, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, logistyka (Wielkość próby: około 95 tys. pracowników z ponad 110 firm - wrzesień 2019).


Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:
W okresie wakacyjnym obserwowaliśmy wzrost średniego czasu trwania zwolnienia lekarskiego oraz ogólny wzrost absencji, głównie w grupie wiekowej 30-latków. Średni czas trwania zwolnienia chorobowego wynosił 7,3 dnia (w czerwcu było to 6,3 dnia).
We wrześniu obserwujemy dalszy wzrost absencji chorobowej o blisko 2% z istotnym udziałem zwolnień ze wskazaniem „1” (chory powinien leżeć) oraz „opiek.”. Wskazuje to na nałożenie się na siebie początku sezonu infekcyjnego oraz pierwszych dni roku szkolnego, które zawsze oznaczają potrzebę wzmożonej opieki nad dzieckiem.

1.Średni czas trwania ZLA w okresie od lipca do września u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):

 Wskazanie lekarskie 1–chory powinien leżeć 2–chory może chodzić 0–opieka średnia
Poniżej 29 lat  4,9  9,8 5,5 6,7
 30-39 lat 4,7 7,9 7,3 6,6
40-49 lat  5,2 8,9 6,3 6,8
 50+ lat 7,1 7,7 10,8

8,5

Średnia  5,475 8,575 7,475 7,1

Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 7,1 dnia.


2. Wartości współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów w okresie wakacyjnym (%)

 Lipiec  Sierpień  Wrzesień
 6,50%  5,80%  7,70%

13,4% - Najwyższy
3,6% - Najniższy
6,7 % – Średni

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%)
Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 6,9 %
Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 4,7 %
Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 6,7%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%)
- Produkcja spożywcza - 8,1%
- Automotive - 4,7%
- Przemysł ciężki - 4,3%
- Przemysł lekki - 5,7%
- Logistyka - 7,6%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

***

O CONPERIO
Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion
Jarosław Zakrzewski, ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 68