BIURO PRASOWE

DPC, 03.10.2019

Lean usprawnia służbę zdrowia


Miesiące spędzane w oczekiwaniu na wizytę u specjalisty, przerośnięta biurokracja, trudności z zaopatrzeniem – polska służba zdrowia od lat zmaga się z tymi samymi problemami. Jednak według ekspertów firmy wdrożeniowej DPC Polska, Strategia Lean – koncepcja zarządzania od lat realizowana przez globalne przedsiębiorstwa produkcyjne, może pomóc w ich skutecznym i trwałym rozwiązaniu. Podczas śniadania prasowego pt. „Jak usprawnić służbę zdrowia? Efektywne wykorzystanie narzędzi leanowych w sektorze publicznym” przedstawili oni szereg przykładów skutecznego i przynoszącego wymierne korzyści wdrażania technik rodem z Toyoty, firmy będącej światowym prekursorem Lean Managementu, w placówkach medycznych.


 Kondycja systemu opieki zdrowotnej wywołuje olbrzymie emocje, zwłaszcza w kontekście toczącej się kampanii wyborczej. Prelegenci stronili jednak od bieżącej polityki, podkreślając uniwersalny charakter prezentowanych rozwiązań leanowych, opartych na trosce o pacjenta i dążeniu do zapewnienia komfortu pracy personelowi medycznemu.

W charakterze prowadzących spotkanie wystąpili założyciele DPC – Tomasz Bereźnicki oraz Piotr Rybotycki. Tomasz Bereźnicki posiada niemal 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Strategii Lean we współpracy z szeregiem przedsiębiorstw z różnych branż m.in. BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank, PLL Lot, P&G. Piotr Rybotycki przez lata piastował kierownicze stanowiska w firmach transportowo-kolejowych, takich jak: PKP Intercity, DB Schenker Rail czy Koleje Śląskie.

W pierwszej kolejności eksperci DPC wskazują na korzyści płynące z kompleksowego wdrożenia Strategii Lean w polskiej służbie zdrowia. – Rekomendowane przez nas rozwiązania umożliwiłyby uzyskanie oszczędności rzędu 10 – 15% rocznie – przekonuje Tomasz Bereźnicki, prezes DPC Polska. – Biorąc pod uwagę poziom wydatków budżetowych na opiekę zdrowotną, mówimy tutaj o co najmniej kilku miliardach złotych. Z kolei Piotr Rybotycki wskazuje na dodatkowe walory wykorzystania narzędzi leanowych. – Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na wyraźną poprawę jakości świadczonych usług, umożliwiające zlikwidowanie odwiecznych kolejek oczekujących na wizytę u lekarza. Wpłynie to bezpośrednio na komfort pacjentów i ogólną ocenę całego systemu – podkreśla.

Bolączki służby zdrowia są powszechnie znane - długie kolejki, wrażenie bałaganu i chaosu, braki kadrowe, poczucie zagubienia pacjenta. – To wszystko prawda – podsumowuje Tomasz Bereźnicki – jednak z podobnymi wyzwaniami jako firma wdrożeniowa spotykamy się w naszej codziennej współpracy z przedsiębiorstwami, niezależnie od branży czy wielkości. Każdą organizację, zarówno szpital, jak i linię produkcyjną, tworzą bowiem ludzie i powiązane ze sobą procesy. Gdy zawodzi któryś z tych elementów – w placówce medycznej pojawiają się kolejki, a w fabryce kłopoty z terminową realizacją zamówień. Prezes DPC podkreśla jednocześnie, że rozumie wyjątkową wartość społeczną obiektów, jakimi są szpitale czy przychodnie, a także misję i powołanie, którymi kieruje się ich personel. – Nie zmienia to faktu, że pozostają one organizacjami, którymi zarządzanie podlega takim samym, rynkowym regułom. Dlatego umiejętne wykorzystanie Strategii Lean może pozytywnie wpływać na jakość ich funkcjonowania – dokładnie tak, jak ma to miejsce w największych przedsiębiorstwach.

Jak usprawnić polską służbę zdrowia? Eksperci DPC wskazują na autorski program Lean Healthcare. To zbiór kompleksowych działań, u podstaw których leży całkowita zmiana filozofii zarządzania placówkami medycznymi. – Dotychczas wszystkie procesy koncentrowały się na klientach wewnętrznych - lekarzach, szpitalach, ubezpieczycielach, NFZ. Kluczowe jest ponowne zdefiniowanie wartości usług i skoncentrowanie się na potrzebach najważniejszego podmiotu: pacjencie – przekonuje Piotr Rybotycki. Rekomendowane przez DPC usprawnienia obejmują:

- mapowanie strumienia wartości – optymalizację procesu obsługi pacjenta m.in. poprzez ograniczenie biurokracji i obowiązków personelu związanych ze sprawami administracyjnymi,
- Lean Logistics - zaprojektowanie krótkiego cyklu zasilania, który zapewni maksymalną dostępność odczynników testowych, leków i materiałów eksploatacyjnych,
- zarządzanie jakością – podzielenie pacjentów na określone grupy, którym przyporządkowane zostaną określone procedury medyczne i ustanowienie systemu natychmiastowego wykrywania błędów i odchyleń oraz eliminowania ich źródeł,
- digitalizacja - wykorzystanie mobilnych technologii cyfrowych zapewniających swobodny przepływ informacji, skrócenie czasu oczekiwania pacjentów i personelu oraz stałe ulepszanie procesów poprzez analizę danych.

- Czym jest program Lean Healthcare? Po pierwsze – skupiamy się na pacjencie, jego komforcie, bezpieczeństwie i satysfakcji. Tworzymy środowisko, w którym personel czuje się swobodnie i angażuje się w proces ciągłego doskonalenia swych umiejętności. Zachęcamy do regularnej „burzy mózgów” i eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami. Tworzymy wizualizacje i systemy ostrzegania przed błędami. Celem jest eliminacja marnotrawstwa, maksymalne uproszczenie procedur z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług a finalnie - zaprojektowanie systemu i jego procesów wokół potrzeb pacjentów, a nie dostawców czy personelu - mówi Tomasz Bereźnicki.

- Lean Management nie jest koncepcją nową, jednak dotychczas nie była ona wdrażana w systemie opieki zdrowotnej. Tymczasem powinniśmy spojrzeć na niego jak na produkcję przemysłową, którą tworzą wyjątkowo złożone organizacje, z tysiącami interakcyjnych procesów. Wiele narzędzi i rozwiązań wzorowanych na systemach produkcyjnych Toyoty można więc stosować w celu zwiększenia efektywności placówek medycznych – zaznacza Piotr Rybotycki. Jako przykład efektywnego wdrożenia narzędzi leanowych w zarządzaniu szpitalem podał on amerykańskie Centrum Medyczne zatrudniające 5.400 osób i dysponujące 336 łóżkami w 9 lokalizacjach. – Po dwóch latach realizowania koncepcji zarządzania Lean zredukowano ilość zbędnych zapasów o 53%. Efektywność pracy personelu wzrosła o 36%, zaś czas oczekiwania na zabieg skrócono o 82% - komentuje.

Tomasz Bereźnicki i Piotr Rybotycki powołują się na badania przeprowadzone przez Iana Glenday’a, światowego eksperta w dziedzinie Lean Managementu, który udokumentował prawidłowość, iż około 50% wszystkich pacjentów zgłasza się ze schorzeniami, które wymagają przeprowadzenia zaledwie kilku typów procedur medycznych. Podobne wnioski sformułowano na podstawie eksperymentu przeprowadzonego w jednym z wrocławskich szpitali. Przyjmowanych na co dzień pacjentów z różnymi dolegliwościami zaklasyfikowano do zaledwie trzech, podstawowych grup. Wyraźnie usprawniło to proces diagnozowania i leczenia chorych, zaś wizyta każdego pacjenta u lekarza, bez względu na grupę do której został przypisany, trwała średnio tyle samo.

Wszystkim aspektom skutecznego wykorzystywania narzędzi Lean poświęcona będzie konferencja „Bliżej doskonałości”, organizowana przez DPC Polska już 17 października w warszawskim hotelu Marriott z udziałem Michaella Balle, światowej sławy eksperta w dziedzinie transformacji Lean i przedstawicieli wielu czołowych polskich przedsiębiorstw.

***

O DPC
DPC to najbardziej doświadczona firma wdrożeniowa na polskim rynku, wspierająca rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych z różnych sektorów gospodarki. DPC zajmuje się wprowadzaniem kompleksowych zmian w kulturze i organizacji pracy w oparciu o model Strategii Lean – budowanie kultury ciągłego uczenia i rozwijania się pracowników (Learning Culture). Działania firmy są prowadzone wielopłaszczyznowo – od oceny potencjału przedsiębiorstwa, poprzez wyznaczenie kierunków długoterminowego rozwoju, aż po wdrożenie zmian pozwalających na rozwijanie oraz utrzymanie nowych standardów. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez doświadczonych ekspertów DPC, klienci firmy otrzymują narzędzia umożliwiające ciągłe mierzenie efektywności pracy, szybką identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej, skutkujące osiąganiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Misją DPC jest motywowanie pracowników do eksperymentowania i kwestionowania, myślenia kategoriami wartości dodanej i eliminowania marnotrawstwa, co wiąże się z całkowitą zmianą dotychczasowej kultury i organizacji pracy.
DPC zostało założone przez Tomasza Bereźnickiego, od 20 lat usprawniającego procesy zarządzania w firmach z różnych branż (General Electric, FRISTA Retail Business Center, Capgemini, Infosys, BZ WBK, Raiffeisen Polbank, Deutsche Bank, PKP Intercity, czy ARRIVA). Partnerami w DPC są: Mariusz Drewnowski, ekspert w prowadzeniu warsztatów i treningów z zastosowania narzędzi Lean, realizator szeregu projektów wdrożeniowych dla polskich i międzynarodowych firm motoryzacyjnych, kolejowych, logistycznych i produkcyjnych oraz Piotr Rybotycki wieloletni członek zarządów czołowych przedsiębiorstw transportowych i logistycznych (PKP Intercity, DB Schenker Rail, Koleje Śląskie, RE Alloys). Wykorzystując swoje bogate doświadczenie, pełnią oni rolę uznanych ekspertów w dziedzinie efektywnego zarządzania zespołami i budowy konkurencyjności przedsiębiorstw.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion

Jarosław Zakrzewski, SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 68