BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 28.02.2017

PKB w 2017 r. urośnie o 3,5%. Gospodarka będzie mocnym wsparciem dla funduszy akcji


Dariusz Lasek, dyrektor inwestycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment TFIWyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2016 r. skłania nas do utrzymania naszej prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2017 r. na poziomie 3,5%.

Dane GUS-u dotyczące wzrostu PKB za cały 2016 rok (2,8%) okazały się zdecydowanie niższe od prognoz rządu sprzed roku (3,8%) i w ogólnym odbiorze mogą być rozczarowujące. My jednak dostrzegamy w nich silny impuls do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w tym roku. Oczekujemy, że wzrost PKB w Polsce wyniesie ok. 3,5% już w pierwszym kwartale 2017 roku.

Najnowsze dane z realnej gospodarki wspierają pozytywny scenariusz dla polskiego rynku akcji. W połączeniu z masowym napływem zagranicznego kapitału do Polski tworzą bardzo solidny fundament do generowania atrakcyjnych zysków przez fundusze akcyjne.

 

 

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,