BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 04.07.2014

1,33 mld zł – o tyle wzrosły aktywa funduszy Union Investment TFI w pierwszym półroczu


W pierwszym półroczu 2014 wartość aktywów netto w funduszach Union Investment TFI wzrosła o 1,33 mld zł, do 8,54 mld zł. Zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni najchętniej wybierali fundusze pieniężne. Ci ostatni nie tylko w PLN, ale także w EUR i USD.W samym czerwcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, niekwestionowanym liderem sprzedaży pozostał subfundusz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO). Pozyskał on w tym okresie ponad 192 mln zł świeżego kapitału, a jego aktywa zbliżyły się do 3 mld zł. Przyczyną tak dużego zainteresowania klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych jest m.in. środowisko niskich stóp procentowych oraz stosunkowo wysoka nadpłynność banków prowadząca do niskiego oprocentowania lokat bankowych.

– Klienci instytucjonalni, dysponujący nawet krótkimi nadwyżkami finansowymi, decydują się na wybór funduszy pieniężnych jako rozwiązań oferujących wyższą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału – mówi Tomasz Michalak, Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych Union Investment TFI. W ciągu ostatnich 12 miesięcy subfundusz UniKorona Pieniężny zarobił 5,41%, a od początku roku 2,46% (dane na 02.07.2014).

Jak podkreśla Tomasz Mirek, Dyrektor ds. Sprzedaży Detalicznej Union Investment TFI, wyniki funduszu są czynnikiem decydującym również dla inwestorów indywidualnych. – Przy oprocentowaniu lokat bankowych na poziomie ok. 2-3% w skali roku, takie stopy zwrotu z funduszu pieniężnego stanowią dla wielu klientów dobrą alternatywę – mówi.

„Aktywne" obligacje i akcje również w polu zainteresowań
W segmencie detalicznym powodzeniem w czerwcu cieszyły się nadal fundusze obligacyjne, szczególnie te o aktywnej strategii inwestycyjnej, jak UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO). – Wielu inwestorów kieruje się tutaj zaufaniem do instrumentu bazowego, jakim są obligacje skarbowe, ale i atrakcyjnymi historycznymi stopami zwrotu. 

Najwyższe zyski przyniosły te fundusze obligacyjne, które są aktywnie zarządzane, oraz mają możliwość inwestowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – ocenia Tomasz Mirek.

Szans na większe zyski wiele osób upatruje w Turcji. – W naszej ocenie, mimo ostatniej korekty, rynek turecki nadal jest bardzo atrakcyjny inwestycyjnie. Jak widać po wynikach sprzedaży brutto, pogląd ten podziela wielu spośród naszych inwestorów – mówi Tomasz Mirek. Zainteresowaniem klientów cieszy się także polski rynek akcji, co odzwierciedlają wyniki sprzedażowe UniKorona Akcje. – Na pewno nie bez znaczenia pozostaje tutaj ponad 17-letnia historia subfunduszu UniKorona Akcje, jak i jego dobre, stabilne w czasie wyniki inwestycyjne – dodaje.

Inwestorzy instytucjonalni preferują fundusze pieniężne
Dział klientów instytucjonalnych Union Investment TFI notuje znaczne napływy przede wszystkim do funduszy pieniężnych – zarówno złotowych, jak i denominowanych w walutach obcych (euro i dolar).

– Wielu z naszych klientów prowadzących bieżące inwestycje w zakresie swojej podstawowej działalności, z racji dużej rotacji środków decyduje się na wybór funduszu. Takie rozwiązanie jest dla nich wygodniejsze, jako że nie wymaga deklarowania długości powierzenia środków, tak jak ma to miejsce w przypadku zakładania lokat terminowych – tłumaczy Tomasz Michalak.

Oprócz subfunduszu UniKorona Pieniężny, w kręgu zainteresowań inwestorów instytucjonalnych jest także UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO), którego aktywa zbliżają się do 800 mln zł. – Cieszy nas również fakt, iż inwestorzy dostrzegają zalety naszego funduszu pieniężnego w euro, UniEURIBOR – mówi Michalak. Stopa zwrotu z tego subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 1,47% (dane na 2.07.2014).

Tomasz Michalak ocenia, że ze względu na możliwe kolejne obniżki stóp procentowych fundusze pieniężne denominowane w PLN, EUR, jak i USD, dedykowane klientom instytucjonalnym, powinny w dalszym ciągu przynosić wymierne korzyści w relacji do średniej lokat bankowych.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,