BIURO PRASOWE

Fundacja Równe Szanse, 13.12.2013

Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku. Fundacja Darka Michalczewskiego "Równe Szanse" wygrała z firmą FoodCare kluczowy proces dotyczący prawa do używania oznaczenia Tiger


Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok w kluczowym procesie, który toczył się pomiędzy Fundacją Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse", a firmą FoodCare. Swoim wyrokiem Sąd jednoznacznie potwierdził, że spółka Wiesława Włodarskiego po zakończeniu współpracy z Fundacją używała oznaczenia Tiger bezprawnie. Wyrok Sądu w Gdańsku jest bardzo istotny także w kontekście ostatnio złożonego przez Dariusza Tiger Michalczewskiego w Sądzie Okręgowym w Krakowie kolejnego pozwu przeciwko spółce FoodCare o zapłatę należnego wynagrodzenia w wysokości prawie 22 milionów zł za bezprawne korzystanie z oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy licencyjnej. Otwiera też drogę do dalszych roszczeń finansowych.
W dniu 13 grudnia br. po prawie trzech latach trwania procesu Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał kluczowy wyrok dotyczących bezprawnego korzystania przez firmę FoodCare z oznaczenia Tiger po zakończeniu umowy licencyjnej zawartej z Fundacją Dariusza Michalczewskiego "Równe Szanse". Sprawa rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy to Fundacja "Równe Szanse" Dariusza Michalczewskiego rozwiązała umowę promocyjną z firmą Foodcare wskutek czego wygasły wszelkie uprawnienia tej spółki do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Umowa kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczeń Tiger należących do Dariusza Tiger Michalczewskiego tj. m.in. jego pseudonimu sportowego TIGER, znaków towarowych słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku. Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę Wiesława Włodarskiego w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Umowa została zawarta na czas określony na okres 50 lat z opcją przedłużenia na 100 lat. W oparciu o umowę spółka FoodCare rozpoczęła produkcję i sprzedaż napojów z oznaczeniem Tiger.

W 2010 roku firma z Zabierzowa odmówiła zapłaty należnego Fundacji wynagrodzenia pomimo utrzymywania sprzedaży napojów z oznaczeniem Tiger i pomimo wiążącej nadal obie strony umowy. Stało się to głównym powodem do rozwiązania umowy przez Fundację z firmą FoodCare w trybie natychmiastowym, co spowodowało, że wygasły wszelkie uprawnienia spółki FoodCare do korzystania z oznaczenia Tiger oraz dóbr osobistych i majątkowych Dariusza Michalczewskiego. Nowym licencjobiorcą została Grupa Maspex Wadowice, która uzyskała wyłączną licencję do używania oznaczenia Tiger i wykorzystania wizerunku oraz pseudonimu Tiger Dariusza Michalczewskiego w promocji produktów spożywczych.

W 2010 i w 2011 roku na wniosek Fundacji Równe Szanse Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał kilka postanowień zakazujących firmie FoodCare produkcji, wprowadzania do obrotu oraz reklamy napojów zawierających oznaczenie Tiger na czas trwania procesu. Wydane postanowienia dotyczyły wszystkich produktów FoodCare zawierających oznaczenia "Tiger", "Black Tiger", "Tiger Vit" lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem "Tiger", niezależnie od sposobu jego przedstawiania. Postanowienie skutkowało również podjęciem działań komorniczych w firmie FoodCare obejmujących zabezpieczenie wszystkich produktów z oznaczeniem Tiger oraz materiałów reklamowych, opakowań i innych przeznaczonych do produkcji towarów.

W wyniku tego procesu, który rozpoczął się w 2010 roku, w dn. 13 grudnia br. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał rację Fundacji "Równe Szanse" i Dariusza Tiger Michalczewskiego. Swoim wyrokiem jednoznacznie potwierdził, że spółka Wiesława Włodarskiego po zakończeniu współpracy z Fundacją używała oznaczenia Tiger bezprawnie. Umowa została przez Fundację z FoodCare rozwiązana skutecznie. Wyrok Sądu w Gdańsku jest bardzo istotny w kontekście ostatnio złożonego przez Dariusza Tiger Michalczewskiego w Sądzie Okręgowym w Krakowie kolejnego pozwu przeciwko spółce FoodCare o zapłatę należnego wynagrodzenia w wysokości prawie 22 milionów zł za bezprawne korzystanie z oznaczenia Tiger po rozwiązaniu umowy licencyjnej.

"Wyrok Gdańskiego Sądu jest kluczowy i druzgocący dla firmy FoodCare - moja Fundacja wygrała wszystko, co było do wygrania w tym procesie. Sąd jednoznacznie potwierdził, że spółka FoodCare po zakończeniu współpracy z moją Fundacją nie miała żadnego prawa do używania oznaczenia Tiger. Od samego początku tego sporu byłem przekonany, że prawo będzie po mojej stronie, bo tak nieuczciwych zachowań i ciosów poniżej pasa nie można tolerować bez względu na to, czy walczy się na ringu, czy dotyczy to spraw biznesowych. Ktoś kto tego nie rozumie musi ponieść tego konsekwencje, również finansowe. Nie ukrywam, że ten wyrok ma dla mnie bardzo duże znaczenie również w kontekście osobistym, bo to była walka, której oddałem serce i tak, jak na ringu, wymagała olbrzymiej siły i wytrwałości. Piątek 13-ego okazał się dla mnie niezwykle szczęśliwy, szczególnie, że również w piątek 13-ego w 1997 roku, pokonując Virgila Hilla zostałem Mistrzem Świata zdobywając dodatkowo mistrzowskie pasy organizacji WBA i IBF w kat. półciężkiej. Tamta walka, jak i ta są najważniejszymi w moim życiu". - mówi Dariusz Tiger Michalczewski.

***

Informacje o Fundacji Równe Szanse:
Fundacja "Równe Szanse" została założona przez Dariusza Tigera Michalczewskiego, wielokrotnego Mistrza Świata w boksie zawodowym. Powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności pomaga młodzieży właściwie wykorzystywać drzemiący w nich potencjał. Dariusz Michalczewski poprzez swoją Fundację stwarza równe szanse na lepszą przyszłość oraz umożliwia młodzieży rozwijanie swoich zdolności sportowych.

Darek Tiger Michalczewski:
Dariusz Michalczewski jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich sportowców. Był niekwestionowanym Mistrzem Świata w boksie zawodowym przez 9 lat. Jako pierwszy bokser w historii unifikował pasy mistrzowskie organizacji WBA, IBF i WBO w kategorii półciężkiej. W 2010 roku federacja WBO ogłosiła Darka prestiżowym wyróżnieniem "Championem wszech czasów" za najdłuższe w historii posiadanie mistrzowskiego pasa tej organizacji. Pomimo zakończenia kariery bokserskiej Michalczewski pozostał w sporcie i opiekuje się młodymi bokserami poprzez działalność Fundacji "Równe Szanse".

Dodatkowych informacji udzielają:

Piotr Pogonowski
Agencja PR, Partner of Promotion
Tel. (022) 858 74 58 wew. 101, 0 609 202 220
e-mail: