BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 22.08.2012

Udany czas dla akcji - indeksy w górę


Po słabszym kwietniu i maju, kiedy to optymizm inwestorów został przygaszony przez doniesienia ze strefy euro oraz zza Oceanu, kolejne tygodnie były już zdecydowanie lepsze, a ostatnio WIG powrócił do poziomów z marca. Jak te wzrosty oceniają zarządzający Union Investment TFI?
W obliczu ostatnich wydarzeń Union Investment TFI podtrzymuje swoją prognozę dla głównych indeksów warszawskiej giełdy na poziomie 12-15 proc., przy czym wobec spodziewanej podwyższonej zmienności zarządzający zalecają zakup jednostek funduszy akcji w okresach korekt i założenie kilkuletniego horyzontu inwestycyjnego.

Analiza sytuacji na rynku akcji

W czerwcu, pomimo napływu słabszych danych makroekonomicznych, inwestorzy lokujący kapitał na GPW zareagowali pozytywnie i WIG urósł o ponad 8 proc. W sierpniu ładunek złych danych dość niespodziewanie się wyczerpał, dodatkowo przyczyniając się do spadku awersji do ryzyka i wzrostu popytu na instrumenty o charakterze udziałowym. W rezultacie, od początku miesiąca WIG zwyżkował już o ponad 4 proc.

Co jednak godne podkreślenia, od początku czerwca zainteresowaniem cieszyły się głównie blue chipy - płynne spółki o dużej kapitalizacji. Tę tendencję obrazuje zachowanie indeksów. Podczas gdy WIG20 zwyżkował o ponad 10 proc., indeksy średnich oraz małych spółek zyskały w tym okresie około 2-3 proc.

- W kontekście takiego rozwoju sytuacji oceniamy, że nasza prognoza dla głównych indeksów GPW na koniec 2012 roku w dalszym ciągu jest prawdopodobna. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że wobec obserwowanego spowolnienia gospodarczego, spowodowanego oszczędnościami zarówno rządów, jak i konsumentów, ostatnie wzrosty trudno jednoznacznie uznać za początek długoterminowego trendu - mówi Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI. - Wydaje się, że do końca roku w dalszym ciągu będziemy świadkami następujących po sobie wzrostów i spadków, a kierunek i siła ruchu indeksów będzie w dużej mierze zależała od ustaleń polityków w zakresie europejskich funduszy stabilizacyjnych oraz działań banków centralnych - dodaje.

Ryszard Rusak wskazuje, że wobec powyższych okoliczności, dobrym momentem na rozpoczęcie średnio- lub długoterminowej inwestycji w fundusze akcji mogą być spodziewane korekty. Należy jednak pamiętać, że wahania cen akcji, które są nieodłącznie związane z tego typu instrumentami, wymagają założenia kilkuletniego okresu inwestycji.

Stopy zwrotu z funduszy akcyjnych Union Investment TFI od początku czerwca 2012*:
  • UniKorona Akcje: + 11,40%

  • UniAkcje Sektory Wzrostu: + 13,72%

  • UniAkcje: Nowa Europa: + 11,02%

  • UniAkcje Małych i Średnich spółek: + 3,44% (wzrost indeksu sWIG80 w tym samym okresie: + 2,32%)


* Dane za okres 1.06.2012 - 21.08.2012

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,