BIURO PRASOWE

PARP, 06.03.2009

Ogromne zainteresowanie dotacjami na e-biznes - W ciągu 5 dni przedsiębiorcy złożyli prawie 900 wniosków o dotacje, a ich wartość trzykrotnie przekroczyła dostępny w konkursie budżet.


5 marca, czyli w trzy dni od rozpoczęcia przyjmowania wniosków, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła pierwszą w tym roku rundę aplikacyjną w ramach Działania 8.1. POIG Przedsiębiorcy złożyli 822 wnioski, a ich wartość już pierwszego dnia konkursu przekroczyła 130% sumy (tj. blisko 141 mln zł) przewidzianej na dofinansowanie e-biznesowych projektów. Ostatecznie łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi prawie 500 mln złotych, co stanowi ponad 340% dostępnego budżetu.
Pierwsza runda aplikacyjna konkursu projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej miała trwać od 2 do 31 marca lub do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 130% środków zaplanowanych do rozdysponowania - blisko 141 mln zł. - Zakładany poziom 130% przedsiębiorcy przekroczyli już w pierwszym dniu przyjmowania wniosków tj. 2 marca - podsumowuje Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP. Regionalne Instytucje Finansujące przyjmowały wnioski jeszcze przez trzy dni, czyli 5 marca włącznie. - To był czas dla tych przedsiębiorców, którzy wysłali zgłoszenia pocztą - dodaje rzecznik prasowy PARP.

Przedsiębiorcy z całej Polski złożyli łącznie 822 wnioski (dla porównania w pierwszym naborze we wrześniu 2008 r. wpłynęły 452 wnioski). - Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, zaobserwowaliśmy blisko 100% wzrost liczby złożonych wniosków. To dobra wiadomość i zarazem optymistyczny prognostyk na przyszłość, oznacza bowiem, że przedsiębiorcy mają pomysł na działalność opartą na e-usłudze i że już wkrótce na rynku pojawią się kolejne nowoczesne usługi - ocenia Monika Karwat-Bury z PARP.

Liderem - podobnie jak w poprzednim konkursie - zostało woj. mazowieckie, skąd wpłynęło aż 255 wniosków, na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie - 108 wniosków.

Teraz wszystkie przyjęte wnioski zostaną poddane w pierwszej kolejności ocenie formalnej i merytorycznej. Listę przedsiębiorców, którzy uzyskają dofinansowanie na e-biznesowe projekty poznamy w lipcu br. W planach jest zorganizowanie w tym roku jeszcze dwóch rund aplikacyjnych.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.


***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości