BIURO PRASOWE

Emerson, 03.03.2009

Emerson Network Power rozwija strategię Energy Logic w obszarze analizy efektywności energetycznej data center


Nowa analiza podkreśla konieczność wypracowania uniwersalnego wskaźnika efektywności energetycznej centrum danych; oferuje kalkulator efektywności.
Warszawa, 3 marca 2009 - Według nowego raportu opublikowanego dzisiaj przez Emerson Network Power (NYSE: EMR) i światowego lidera w utrzymaniu systemów istotnych dla działalności firm (Business-Critical ContinuityTM), opracowanie branżowej miary wydajności centrum danych jest kolejnym ważnym krokiem w rozwiązywaniu problemów zużycia energii w sektorze IT.

Ta najnowsza publikacja z serii raportu Energy Logic firmy Emerson Network Power stanowi kontynuację dyskusji rozpoczętej w ubiegłym roku w pierwszym wydaniu raportu Energy Logic na temat strategii optymalizacji zużycia energii bez pogorszenia dostępności i elastyczności. Jednak pierwsza analiza Energy Logic nie dotyczyła bezpośrednio efektywności centrum danych, ponieważ nie mając pomiaru odniesienia wydajności centrum danych nie jest możliwe jej dokładne zmierzenie.

Najnowszy raport Energy Logic zatytułowany: "Szacowanie i nadawanie priorytetów działaniom na rzecz wydajności centrum danych" to następny etap, w którym wykorzystano wskaźnik odniesienia do określenia wartości pomiaru wydajności centrum danych w taki sam sposób, jak liczba przejechanych kilometrów na litrze paliwa stanowi łatwą do zrozumienia, uzgodnioną miarę wydajności samochodów. Nowy raport Energy Logic dla zobrazowania sposobu działania wskaźnika wprowadza pojęcie CUPS lub Jednostek Obliczeniowych na Sekundę (Compute Units per Second). CUPS jest względną miarą produktywności serwera opartą na przeciętnej wydajności serwera w 2002 r. Wykorzystując dane z wielu źródeł branżowych Emerson Network Power wyliczył zmianę w CUPS pomiędzy rokiem 2002 i 2007, ustanawiając wspólną miarę wydajności serwera wymaganą do obliczenia sprawności. Dzięki kalkulatorowi on-line efektywności centrum danych znajdującego się pod adresem www.efficientdatacenters.com specjaliści centrum danych mogą eksperymentować z CUPS odnoszącym się do ich własnego centrum danych.

Wskaźnik CUPS odsłania ważny fakt: podczas gdy, zużycie energii w centrach danych wzrosło w ostatnich latach, to wzrostom tym towarzyszyła znaczna poprawa mocy wyjściowej i efektywności centrum danych. Gdyby moc wyjściowa centrum danych utrzymywała się na tym samym poziomie w latach 2002-07, osiągnięte wzrosty wydajności spowodowałyby obniżenie zużycia energii centrum danych w 2007 r. do poziomu 1/8 konsumpcji z roku 2002.

Analiza wspomaga również menedżerów centrum danych w nadawaniu priorytetów decyzjom związanym z racjonalnym gospodarowaniem energią. Wykorzystując wskaźnik CUPS wykazano w dokumencie, że 10 priorytetowych rozwiązań zaproponowanych w pierwszym wydaniu raportu Energy Logic przyczynia się do zwiększenia wydajności centrum danych o 360%. Wskaźnik określa również trzy strategie o największym wpływie: szybszą wymianę technologii IT, wirtualizację i architekturę o dużym zagęszczeniu.

"Celem kolejnego wydania Energy Logic jest przedstawienie, w jaki sposób wskaźnik pomaga zidentyfikować istotne informacje dotyczące wydajności i jak wspomaga menedżerów centrum danych w nadawaniu priorytetów działaniom w zakresie efektywności", powiedział Jack Pouchet, dyrektor inicjatyw energetycznych Emerson Network Power. "Uniwersalny wskaźnik pomoże również specjalistom centrum danych na znaczne podniesienie sprawności energetycznej przy jednoczesnym zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na wydajność".

Aby zachęcić do branżowej dyskusji i debaty na temat opracowania określonego podejścia, nowa wersja Energy Logic określa trzy kryteria, które powinien spełnić wskaźnik wydajności: powinien powodować odpowiednie postępowanie; być dostępny i publikowany dla urządzeń teleinformatycznych pomagając konsumentom w podejmowaniu odpowiedniej decyzji; skalowalny od poziomu urządzenia IT w centrum danych.

"Podkreślamy, że współczesne, coraz bardziej wydajne technologie stosowane wraz ze skutecznymi strategiami zarządzania mogą przyczyniać się do podnoszenia efektywności centrum danych" powiedział Michael Zatz, dyrektor Programu Budownictwa Komercyjnego ENERGY STAR z amerykańskiego Urzędu Ochrony Środowiska. "Dzięki ciągłej dyskusji i dzieleniu się informacjami społeczność centrum danych poprzez ograniczanie zużycia energii może znacząco wzbogacać naszą gospodarkę i społeczeństwo".

Wspomniana wyżej witryna www.efficientdatacenters.com to nowa strona WWW opracowana przez Emerson Network Power, której celem jest informowanie specjalistów centrum danych o najnowszych osiągnięciach w zakresie racjonalnego gospodarowania energią.

***

O Emerson Network Power(tm)
Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR), to globalny lider w dziedzinie Business-Critical Continuity(tm) - gwarantowaniu ciągłości funkcjonowania systemów o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Od sieci wysokiego napięcia po układy scalone systemów telekomunikacyjnych, przez centra danych, sprzęt medyczny i instalacje przemysłowe, Emerson Network Power zapewnia innowacyjne rozwiązania i doświadczenie w zakresie zasilania prądem stałym i zmiennym, klimatyzację precyzyjną, wbudowane systemy komputerowe i zasilania, zintegrowane szafy i obudowy, przełączanie zasilania oraz sterowanie, monitorowanie i komunikację. Inżynierowie serwisowi firmy Emerson Network Power zapewniają globalne wsparcie wszystkich oferowanych rozwiązań. Usługi i produkty Liebert zasilania, klimatyzacji i monitoringu oznaczają efektywność bez kompromisów - Efficiency Without CompromiseTM - i pozwalają Klientom Emerson Network Power optymalizować infrastrukturę ich centrów danych przez obniżenie kosztów i zapewnienie wysokiego poziomu dostępności. Więcej informacji na stronie: www.liebert.com , www.emersonnetworkpower.com oraz www.eu.emersonnetworkpower.com .O Emerson(tm)
Emerson (NYSE:EMR), z siedzibą w St. Louis (Missouri, USA), jest globalnym liderem w dostarczaniu rozwiązań łączących technologię i inżynierię zapewniającym klientom innowacyjne rozwiązania w ramach swoich dywizji: network power, process management, industrial automation, climate technologies, appliance and tools. Sprzedaż w roku finansowym 2009 wyniosła 20,9 miliarda dolarów. Emerson sklasyfikowano na 94 pozycji na liście 500 największych amerykańskich firm magazynu Fortune. Więcej informacji: www.Emerson.com


Więcej informacji:

Partner of Promotion
Katarzyna Głowacka

tel.: +48 22 858 74 58 wew. 47