BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 08.05.2006

Analiza aktywów funduszy Union Investment TFI S.A. w kwietniu


Największy wzrost aktywów w ujęciu procentowym (34%) odnotował w kwietniu fundusz UniGlobal FIO. W dużej mierze przyczyniła się do tego częściowa realizacja zysków na rynku krajowym po rekordowych wzrostach w kwietniu (WIG wzrósł o 9,5%) i chęć dywersyfikacji portfela poprzez inwestycje w stabilnie rosnące akcje rynków zagranicznych.
Zmiana 3- miesięczna w wysokości 12% czy roczny wynik na poziomie 17% utrzymuje fundusz w czołówce najlepiej zarabiających w grupie funduszy akcji zagranicznych.

Na dwóch równorzędnych pozycjach pod względem procentowego wzrostu aktywów uplasowały się: UniKorona Akcje FIO oraz UniDolar Obligacje FIO (w obu przypadkach aktywa większe o 14%). Fundusz UniKorona Akcje FIO już niewiele dzieli od poziomu 800 mln aktywów. Dzięki temu na koniec kwietnia był to drugi, co do wielkości fundusz w ofercie Union Investment TFI S.A. z 22% udziałem w aktywach. Jego dotychczasowych klientów do wpłat zachęcić mogły kontynuowane dobre wyniki: półroczny (36%), roczny (59%), 3-letni (195%) czy od początku działalności - stycznia 1997(224%).

Jeśli przeanalizować miesięczny bezwzględny przyrost aktywów, to największy - ponad 97 mln - odnotowały UniKorona Akcje FIO i UniKorona Zrównoważony FIO.

UniKorona Zrównoważony FIO - mimo, że na koniec kwietnia w perspektywie do roku osiągnął niższe stopy zwrotu niż UniKorona Akcje FIO
- może poszczycić się wyższym średnim wynikiem od momentu powstania
- średnio 33% rocznie.


***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,