BIURO PRASOWE

Daj im przyszłość, 12.05.2006

Czekamy na Twój pomysł! Czekamy na Twoje serce! Czekamy na Twój plakat!


Jeszcze tydzień, tj. do 19 maja, Urząd m.st. Warszawy - organizator kampanii społecznej "Daj im przyszłość - Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka" czeka na plakat, który będzie promował kampanię oraz ideę rodzinnej opieki zastępczej. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 3 tysięcy złotych!
Celem konkursu jest stworzenie nowego, oryginalnego i autorskiego plakatu, który posłuży do promocji kampanii społecznej informującej warszawiaków o rodzinnej opiece zastępczej i zachęcającej do zakładania rodzinnych domów dziecka. Każdy chętny może wziąć w nim udział. Pierwsze projekty już spłynęły.

W skład jury wybierającego zwycięski projekt wejdą:
  • Prof. Andrzej Węcławski - Dziekan Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
  • Paweł Kastory - prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Reklamowych w Polsce (SAR), współzałożyciel Klubu Twórców Reklamy;
  • Teresa Sierawska - Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
  • Dr Grażyna Melanowicz - Wicedyrektor Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
  • Marcin Wołkowicz - Główny specjalista w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
  • Paweł Trochimiuk - Prezes Zarządu Partner of Promotion.

Nagrodzony przez jury projekt zostanie wykorzystany do wszystkich form promocji kampanii, czyli broszur, materiałów informacyjnych oraz plakatów. Autorowi zwycięskiej pracy organizator konkursu przyzna nagrodę w wysokości 3 tysięcy złotych.

Projekty plakatów należy dostarczyć do:

Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawa
Ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem "Daj im przyszłość"

Organizatorem kampanii oraz konkursu jest Urząd m.st. Warszawy, a partnerem agencja Public Relations Partner of Promotion.

Więcej informacji na temat konkursu "Plakat" można znaleźć na stronie:
www.plakat.partnersi.com.pl

***

Kampanię "Daj im przyszłość - Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka" zainicjowało w listopadzie 2004 r. Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jej celem jest tworzenie rodzinnych form opieki zastępczej, dzięki którym dzieci przebywające w państwowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą być wychowywane w rodzinach. W jej ramach organizowane są szkolenia, imprezy plenerowe i masowe skierowane do wszystkich warszawiaków, a szczególnie tych, którzy mogliby założyć rodzinę zastępczą. Kampania wpisuje się w przebudowę systemu opieki zastępczej nad dziećmi w Polsce. Patronat nad nią objęli m.in. Prezydent RP - Lech Kaczyński, rzecznik Praw Dziecka, UNICEF.

Dodatkowych informacji udzielają:

Aneta Kępka
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
tel.: (22) 595 32 86
e-mail:

Ewa Hryniewicz
Partner of Promotion
tel.: (22) 858 74 58
e-mail: