BIURO PRASOWE

Motorola, 24.04.2006

Motorola dostarcza rozwiązania i usługi IP Core dla niemieckiej firmy vistream


Dzięki rozwiązaniom Motoroli umożliwiającym większą elastyczność i kontrolę, operatorzy wirtualnych sieci komórkowych (MVNO) będą mogli dostarczać usługi szybciej i wydajniej.
Warszawa, 24 kwietnia 2006 r. - Motorola (NYSE: MOT) jest dostawcą systemu sieci IP dla vistream, spółki zależnej od firmy telekomunikacyjnej MATERNA Information
& Communications. System umożliwi szybsze i wydajniejsze świadczenie usług telefonii komórkowej na terenie Niemiec. Planowane wdrożenie usług we współpracy z kilkoma wirtualnymi operatorami komórkowymi ma nastąpić w drugim kwartale 2006 roku. Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez Motorolę możliwe będzie szybsze wdrożenie nowych usług niezależnie od sieci operatora macierzystego, a operatorzy MVNO będą mogli zmniejszyć koszty hostingu, transmisji i opłat za połączenia międzysieciowe.

Poprzez wdrażanie rozwiązania Motoroli, vistream może efektywnie zarządzać jakością usług oraz kosztami aktywacji dzięki możliwości połączeń z wieloma sieciami dostępowymi oraz połączeń międzysieciowych. System umożliwi stworzenie oferty planów taryfowych i opcji cenowych w oparciu o kombinację połączeń sieciowych telefonii stacjonarnej i komórkowej. Pozwoli również na dostęp do zaawansowanej wiedzy na temat klientów, podnosząc tym samym poziom obsługi klienta i umożliwiając zaplanowanie kierunku rozwoju portfela usług.

vistream dokona wdrożenia rdzeniowego systemu IP obejmującego: platformę SoftSwitch (MSS-G), serwery Home Location Server (HLS), system przenoszenia numeru Mobile Number Portability (MNP) oraz towarzyszące usługi sieciowe.
MSS-G, współpracujący zarówno z dotychczasowymi sieciami komórkowymi jak i sieciami IP, dostarcza operatorom wirtualnych sieci komórkowych infrastrukturę doskonałej jakości i możliwość elastycznego świadczenia usług. Motorola SoftSwitch działa na tej samej platformie co Motorola IP Multimedia Subsystem (IMS) - to kolejny krok ku wdrożeniu systemu IMS i realizacji strategii Seamless Mobility
- prostej i niezawodnej komunikacji.

- Nasze rozwiązania sieciowe opracowano z myślą o operatorach wirtualnych sieci komórkowych, którzy coraz częściej potrzebują większej kontroli nad świadczonymi usługami i ich większej elastyczności. Dzięki naszej ofercie mogą oni szybko wprowadzać nowe usługi, takie jak Push-to-Talk lub UMA, budując swoją przewagę na rynku - powiedziała Margaret Rice-Jones, wiceprezes i dyrektor generalny w dziale Infrastruktury Telekomunikacyjnej w Motoroli.

- Nowa generacja sieci Motoroli łączy cechy istotne dla każdego, kto chce działać na rynku komórkowym: skalowalność, elastyczność i niską cenę - powiedział Jürgen Zimmer, prezes vistream. - Dzięki tym rozwiązaniom, możemy sprostać wymaganiom naszych klientów pod względem istniejących, jak i tworzonych w przyszłości usług komunikacyjnych.

Rozwiązanie SoftSwitch Motoroli opracowano z myślą o usługach przyszłości - umożliwia rozbudowę do systemów IMS i realizację wizji Seamless Mobility. W przyszłości będzie możliwe będzie wprowadzenie nowych usług, łączących przekaz głosowy, dane oraz treści wideo za pomocą istniejących i nowych, bardziej zaawansowanych sieci dostępowych.

* * *O firmie vistream
vistream, podmiot zależny spółki telekomunikacyjnej MATERNA Information & Communications, oferuje klientom z różnych branż innowacyjne rozwiązania GSM i UMTS oraz towarzyszące im usługi. Jako pierwsza firma na niemieckim rynku telefonii komórkowej, vistream jest firmą oferującą rozwiązania dla wirtualnych sieci komórkowych, będąc dla swoich klientów rolę operatora komórkowego. Więcej informacji pod adresem: http://www.vistream.de.

***

Kontakty dla mediów:
Małgorzata Matusiewicz
Motorola
+48 22 606 04 50


Agnieszka Józefowicz
+48 22 858 74 58 wew. 49


MOTOROLA i stylizowane logo M są zarejestrowane w amerykańskim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. Znak towarowy Bluetooth należy do jego właścicieli i jest wykorzystywany przez firmę Motorola na podstawie udzielonej licencji. Android, Google, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, iGoogle, Android Market i Google Talk są znakami towarowymi Google inc. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich odpowiednich właścicieli. © 2009 Motorola, Inc.