BIURO PRASOWE

Rockwool, 21.04.2006

Nowe rozwiązania w systemie FIREPro


W 2004 roku firma Rockwool Polska wprowadziła do swojej oferty grupę produktów pod nazwą FIREPRO do biernej ochrony przeciwpożarowej w budynkach. FIREPRO jest obecnie najbardziej kompleksowym zabezpieczeniem ognioochronnym na rynku, konsekwentnie rozbudowywanym o nowe produkty. Ostatnio FIREPRO powiększono o dwa nowe systemy: CONLIT PLUS i CONLIT DUO oraz masę ognioochronną FIRELIT ABA.
CONLIT PLUS

System CONLIT PLUS przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy stalowej w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i budynkach użyteczności publicznej.

Nowe produkty CONLIT PLUS wykorzystują niepalne właściwości wełny mineralnej z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne produktu. W zależności od zawartości granulatu wodorotlenku magnezu, płyty CONLIT PLUS występują w dwóch rodzajach -- CONLIT PLUS 90 Alu i CONLIT PLUS 120 Alu.
Doskonałe parametry płyty CONLIT PLUS wpływają na zredukowanie grubości zabezpieczenia do 60mm dla wszystkich klas odporności ogniowej. W praktyce przekłada się to na efektywne rozmieszczenie przewodów w świetle wysokości kondygnacji oraz na zminimalizowanie elementów mocujących płyty do akcesoriów w jednym wymiarze. Montaż izolacji na kanałach jest łatwy i szybki, gdyż nie jest wymagane izolowanie zawiesi i połączeń kołnierzowych. Wszelkie połączenia płyt wykonuje się przy użyciu kleju Conlit Glue.

Według normy PN-B-02854-1:1997 kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju prostokątnym zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 90 spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do klasy EIS 90, natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do klasy EIS 120.

System CONLIT PLUS posiada Aprobatę Techniczną ITB: ITB-15-6856/2005 i Certyfikat Zgodności ITB: ITB-0970/W.

CONLIT DUO

System Conlit Duo przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających w układach: czterostronnym, trój- oraz dwustronnym.
System składa się z płyt z niepalnej wełny mineralnej Conlit 150 P i Conlit 150 A/F oraz kleju Conlit Glue. Zabezpieczenie w klasie EIS 30 może być wykonane jako jednowarstwowe bez konieczności izolowania zawiesi, natomiast w klasach EIS 60 i EIS 120 wykonywane jako zabezpieczenie dwuwarstwowe, gdzie zawiesia muszą być również zaizolowane grubością płyty równą co najmniej pierwszej warstwie zabezpieczenia.
System CONLIT DUO charakteryzuje się gęstością 165 kg/m3 i znajduje się w klasie reakcji na ogień A1.

Kanały wentylacyjne, klimatyzacyjne i oddymiające o przekroju prostokątnym i okrągłym zabezpieczone systemem CONLIT DUO spełniają wymagania klas odporności ogniowej od EIS 30 do EIS 120 według normy klasyfikacyjnej PN-B-02854-1:1997

System CONLIT DUO posiada Aprobatę Techniczną ITB: AT-15-3262/2006 i Certyfikat Zgodności ITB: CZ ITB-656/W/03/3
Tabela 1 - Dobór grubości zabezpieczenia ogniochronnegoUwaga! Szary kolor oznacza zestawienie płyt w układzie dwuwarstwowym

***

Informacje dodatkowe:
Grupa Rockwool Polska rozpoczęła działalność produkcyjną w Polsce wraz ze sprywatyzowaniem fabryki w Cigacicach - w czerwcu 1993 roku. W roku 1996 Rockwool uruchomił produkcję w drugim zakładzie w Małkini. Obie fabryki, z 6 liniami produkcyjnymi, zostały gruntownie zmodernizowane i produkują wełnę mineralną służącą jako izolacje termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budowinictwie ogólnym oraz instalacjach technicznych.

W ciągu 11 lat działalności w Polsce firma Rockwool Polska zainwestowała ponad 400 mln złotych w obie polskie fabryki. Zarówno fabryki w Cigacicach jak i w Małkini zostały uznane za najbardziej wydajne zakłady Grupy Rockwool, a strategia marketingowa polskiego oddziału za najbardziej skuteczny plan strategiczny roku 2001.

W październiku 2001 roku British Standards Institution przyznała Rockwool Polska certyfikat ISO 9001. Stanowi on dowód, że System Zarządzania Jakością stosowany w firmie spełnia wymagania międzynarodowej normy BSI ISO 9001:1994. System obejmuje wszystkie ważniejsze obszary działalności firmy. W roku 2003 firma uzyskała także certyfikat zarządzania jakością 9001:2000.

Za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia bezodpadowej produkcji oraz podnoszenia standardów ekologicznych samych produktów izolacyjnych Rockwool Polska został dwukrotnie uhonorowany przez Ministra Środowiska tytułem "Lidera Polskiej Ekologii" - w roku 2001 w kategorii "przedsiębiorstwo" i w roku 2003 w kategorii "wyrób".

Rockwool Polska osiągnął pozycję krajowego lidera materiałów izolacyjnych. Stało się to możliwe dzięki dokonanym przez firmę inwestycjom - technologicznym i badawczym oraz - przede wszystkim - dzięki dostrzeżeniu przez polskich wykonawców doskonałych parametrów użytkowych wełny mineralnej Rockwool. W serii otrzymanych nagród, tytułów i wyróżnień najnowsze są dwa, uzyskane podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA 2004 - tytuł "Izolacji Roku" w kategorii "izolacyjne materiały budowlane" dla sufitu podwieszanego SOFIT oraz znak "Produktu Przyjaznego Architektirze 2004-2005" dla systemu płyt spadkowych DACHROCK SPS.

Produkty firmy izolują od zimna i hałasu wiele obiektów w Polsce. Wełna mineralna chroni już nie tylko dziesiątki tysięcy domów, ale wygrywa w przetargach na izolacje kilkuset największych obiektów. Warto wspomnieć choćby Metropolitan - "Najlepszy Biurowiec Świata" według uczestników tegorocznych targów nieruchomości w Cannes.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Ciesielska
tel.: 68 385 01 24
mail:

Joanna Józefiak
tel.: 22 858 74 58
mail: