BIURO PRASOWE

Rockwool, 21.04.2006

FIRELIT ABA - masa zabezpieczająca kable elektryczne


Rockwool Polska wprowadza na rynek FERELIT ABA - ognioochronną masę na bazie dyspresji wodnej. Nowy produkt jest uzupełnieniem gamy produktów FIREPRO, będących najbardziej kompleksową grupą rozwiązań przeciwpożarowych na polskim rynku.
Ogniochronne działanie masy FIRELIT ABA na kablach elektrycznych polega na wykorzystaniu zjawiska ablacji, tzn. chłodzenia powierzchni kabli. Podczas pożaru zostają wyzwolone reakcje endotermiczne, które w ograniczonym stopniu zużywają energię cieplną pożaru, przez co podgrzewanie kabli jest spowolnione w czasie. Dodatkowo przy reakcjach zużywających energię pożaru wytwarza się para wodna, która opóźnia i ogranicza tworzenie się płomieni.

Dzięki swojej elastyczności powłoka FIRELIT ABA rozszerza się i zamyka ewentualne uszkodzenia powłoki kabla, takie jak rysy i pęknięcia.

Masa ogniochronna FIRELIT ABA zapobiega:
  • zapaleniu się instalacji kablowych płomieniem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu pochodzącym od ognia zewnętrznego
  • samoczynnemu zapaleniu się kabli wskutek zwarcia lub przegrzania się przewodów elektrycznych
  • rozprzestrzenianiu się ognia wzdłuż pionowych i poziomych tras kablowych


Zalety masy ogniochronnej FIRELIT ABA:

  • łatwa w zastosowaniu
  • dobra przyczepność do PVC i ocynkowanych części metalowych opasek
  • nie ma konieczności stosowania dodatkowych środków osłaniających w obszarze opasek zaciskowych na pionowych trasach kablowych
  • może być stosowana zarówno na nowych, jak i istniejących instalacjach
  • daje możliwość dopasowania się do modyfikacji instalacji kablowych, np. przy rozbudowie lub wymianie kabli


Według normy PN-EN 50266-2:2002 (PN-89/E-04160/55) w zakresie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia instalacje kablowe zabezpieczone masą ogniową FIRELIT ABA spełniają wymagania kategorii A.

FIRELIT ABA posiada Aprobatę Techniczną ITB: AT-15-6663/2005, certyfikat zgodności:
CZ ITB-0956/W oraz atest higieniczny: HK/B/0557/02/2004.

***

Informacje dodatkowe:
Grupa Rockwool Polska rozpoczęła działalność produkcyjną w Polsce wraz ze sprywatyzowaniem fabryki w Cigacicach - w czerwcu 1993 roku. W roku 1996 Rockwool uruchomił produkcję w drugim zakładzie w Małkini. Obie fabryki, z 6 liniami produkcyjnymi, zostały gruntownie zmodernizowane i produkują wełnę mineralną służącą jako izolacje termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budowinictwie ogólnym oraz instalacjach technicznych.

W ciągu 11 lat działalności w Polsce firma Rockwool Polska zainwestowała ponad 400 mln złotych w obie polskie fabryki. Zarówno fabryki w Cigacicach jak i w Małkini zostały uznane za najbardziej wydajne zakłady Grupy Rockwool, a strategia marketingowa polskiego oddziału za najbardziej skuteczny plan strategiczny roku 2001.

W październiku 2001 roku British Standards Institution przyznała Rockwool Polska certyfikat ISO 9001. Stanowi on dowód, że System Zarządzania Jakością stosowany w firmie spełnia wymagania międzynarodowej normy BSI ISO 9001:1994. System obejmuje wszystkie ważniejsze obszary działalności firmy. W roku 2003 firma uzyskała także certyfikat zarządzania jakością 9001:2000.

Za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia bezodpadowej produkcji oraz podnoszenia standardów ekologicznych samych produktów izolacyjnych Rockwool Polska został dwukrotnie uhonorowany przez Ministra Środowiska tytułem "Lidera Polskiej Ekologii" - w roku 2001 w kategorii "przedsiębiorstwo" i w roku 2003 w kategorii "wyrób".

Rockwool Polska osiągnął pozycję krajowego lidera materiałów izolacyjnych. Stało się to możliwe dzięki dokonanym przez firmę inwestycjom - technologicznym i badawczym oraz - przede wszystkim - dzięki dostrzeżeniu przez polskich wykonawców doskonałych parametrów użytkowych wełny mineralnej Rockwool. W serii otrzymanych nagród, tytułów i wyróżnień najnowsze są dwa, uzyskane podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA 2004 - tytuł "Izolacji Roku" w kategorii "izolacyjne materiały budowlane" dla sufitu podwieszanego SOFIT oraz znak "Produktu Przyjaznego Architektirze 2004-2005" dla systemu płyt spadkowych DACHROCK SPS.

Produkty firmy izolują od zimna i hałasu wiele obiektów w Polsce. Wełna mineralna chroni już nie tylko dziesiątki tysięcy domów, ale wygrywa w przetargach na izolacje kilkuset największych obiektów. Warto wspomnieć choćby Metropolitan - "Najlepszy Biurowiec Świata" według uczestników tegorocznych targów nieruchomości w Cannes.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Ciesielska
tel.: 68 385 01 24
mail:

Joanna Józefiak
tel.: 22 858 74 58
mail: