BIURO PRASOWE

EMC, 20.04.2006

EMC ogłasza wyniki pierwszego kwartału


Firma EMC Corporation (NYSE:EMC), światowy lider w składowaniu i zarządzaniu informacją, ogłosiła rekordowe przychody za pierwszy kwartał, związane ze zwiększonym popytem na nową rodzinę zaawansowanych, sieciowych systemów pamięci masowych EMC Symmetrix(r), oprogramowanie do zarządzania informacją EMC Documentum(r), oprogramowanie EMC Smarts(r) do zarządzania zasobami oraz oprogramowanie wirtualnej infrastruktury VMware(tm).
Wyniki finansowe pierwszego kwartału
  • Całkowite, skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał 2006 r. wyniosły 2,55 miliarda USD i były wyższe o 14% w porównaniu z 2,24 miliarda USD za pierwszy kwartał 2005 r.
  • Przychód netto za kwartał wyniósł 272,5 miliona USD lub 0,11 USD na rozwodnioną akcję, co uwzględnia koszty w wysokości 0,03 USD na akcję z tytułu pracowniczych opcji na akcje. Gdyby EMC poniosło koszty opcji na akcje w tym samym kwartale zeszłego roku, wówczas przychód netto za pierwszy kwartał 2006 r. byłby wyższy o 50% w porównaniu ze 182,2 milionami USD lub 0,07 USD na rozwodnioną akcję, które EMC raportowałoby za pierwszy kwartał 2005 r.
  • Przychód netto za pierwszy kwartał 2006 r., z wyłączeniem wynagrodzenia w postaci akcji i amortyzacji niematerialnych środków trwałych (co jest miarą niezgodną z GAAP), wzrósł o 28%, do 380,3 miliona USD lub 0,16 na rozwodnioną akcję, w porównaniu z niezgodnymi z GAAP wynikami pierwszego kwartału 2005 r. - przychodem netto w wysokości 296,6 miliona USD lub 0,12 USD na rozwodnioną akcję.


Dalsze informacje na temat przychodu netto EMC zawarte są w dodatkowych zestawieniach, opublikowanych razem z dzisiejszym komunikatem na temat wyników finansowych pierwszego kwartału.
Joe Tucci, Prezes i Dyrektor Generalny EMC, powiedział: "Wyraźnie widać siłę, jaką ma nasz zrównoważony model biznesowy, w którym skupiamy się na rozwiązaniach. Nieustająca koncentracja na zarządzaniu cyklem życia informacji (ILM) i rozszerzaniu portfela najlepszych w swojej klasie produktów i usług pozwoliła nam uzyskać dwucyfrowy wzrost przychodów przez 11 kwartałów z rzędu."
"Nasz model biznesowy wciąż obfituje w możliwości" - dodał Tucci. "Mamy najmocniejszą ofertę nowych produktów w naszej historii i przez cały rok będziemy agresywnie i szybko wprowadzać nowe modele. W tym samym czasie zdecydowanie wchodzimy na tworzące się rynki, takie jak ujednolicone zarządzanie cyklem życia informacji, wirtualizacja, zarządzanie zasobami bazujące na modelach i bezpieczeństwo informacji. Te nowe, ekscytujące rozwiązania, razem wzięte, pozwalają nam związać się z klientami na wyższym poziomie strategicznym. Pomagamy im zmieniać sposoby tworzenia, zarządzania i uzyskiwania większej wartości z infrastruktury IT."
Przychody z rozwiązań systemowych w pierwszym kwartale wyniosły 1,23 miliarda USD, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu do pierwszego kwartału w zeszłym roku - największy wzrost kwartalnych przychodów z rozwiązań systemowych od ponad dwóch lat. Był to również 11 kwartał z rzędu, w którym EMC uzyskało dwucyfrowy wzrost przychodów z licencji na oprogramowanie i usług utrzymania. Przychody wzrosły o 11%, do 925 milionów USD. Przychody z usług profesjonalnych, utrzymania systemów i innych usług wzrosły o 6%, do 396 milionów USD.

EMC zakończyło pierwszy kwartał, mając do dyspozycji 7,4 miliarda USD w gotówce i inwestycjach. W ciągu ostatniego roku EMC kupiło na wolnym rynku swoje akcje za około 375 milionów USD i wykupiło 125 milionów USD długu zamiennego. Na początku tygodnia Rada Dyrektorów EMC zatwierdziła odkupienie dodatkowych 250 milionów akcji zwykłych EMC.

"Biorąc pod uwagę cenę akcji w stosunku do potencjału, akcje EMC wciąż należą do najlepszych okazji na rynku" - powiedział Bill Teuber, wiceprezes i dyrektor finansowy EMC. "Zamierzamy dokupić akcje warte 2,5 miliarda USD do końca tego roku, przeznaczając 3 miliardy USD na redukcję akcji w 2006 r., czyli trzykrotnie więcej niż zainwestowaliśmy w 2005 r. Te inwestycje, w połączeniu z prowadzonymi nieustająco przejęciami strategicznymi, nastawionymi na wzrost, to część naszego dążenia do zwiększenia rynku, który obsługujemy i wzrostu wartości dla akcjonariuszy, przy wykorzystaniu dużych zapasów gotówki."

Najważniejsze informacje pierwszego kwartału

Silny, dwucyfrowy wzrost przychodów EMC z rozwiązań systemowych wynikał z dużego popytu na nową rodzinę warstwowych, sieciowych pamięci masowych Symmetrix DMX-3. Sprzedaż nowego modelu DMX-3 przyniosła ponad połowę całkowitego przychodu ze sprzedaży systemów Symmetrix podczas tego kwartału. Coraz więcej klientów decydowało się na wdrożenie najbardziej skalowalnego i najwydajniejszego systemu, jaki jest dziś dostępny na rynku.

Wzrost przychodów EMC z wieloplatformowego oprogramowania wiązał się z rekordową sprzedażą korporacyjnego oprogramowania do zarządzania informacją. Pomijając wpływ przejęć, przychody z licencji na korporacyjne oprogramowanie do zarządzania informacją wzrosły o około 30% w porównaniu do tego samego kwartału rok temu, co wynika z coraz większej ilości informacji różnego rodzaju (nieustrukturalizowanej) i ulepszonej synergii pomiędzy tradycyjnym działem sprzedaży EMC, a działem sprzedaży skupionym na oprogramowaniu. Wzrosła również w pierwszym kwartale sprzedaż oprogramowania Smarts - klienci przechodzą na zarządzanie zasobami bazujące na modelach, które pozwala automatycznie wskazywać problemy, mające wpływ na usługi, a także obliczać wpływ tych problemów w czasie rzeczywistym, bez interwencji człowieka.

VMware, spółka zależna EMC, po raz kolejny osiągnęła rekordowe przychody kwartalne, zwiększając sprzedaż o 64% w stosunku rok do roku, do 131 milionów USD. VMware wykazuje stały wzrost, co wiąże się z faktem, że klienci coraz częściej uznają oferowany przez tę firmę portfel korporacyjnych produktów do tworzenia wirtualnej infrastruktury za obowiązujący standard. W ciągu pierwszego kwartału VMware wprowadził VMware Server (następca GSX Server) i udostępnił go za darmo, aby przyspieszyć masowe zastosowanie wirtualizacji. VMware Server to pierwszy dostępny komercyjnie serwer wirtualizacji, obsługujący 64-bitowe maszyny wirtualne i technologię Intel Virtualization Technology. W tym samym kwartale VMware otrzymywał dalsze branżowe wyróżnienia - innowacyjność i najlepsze rozwiązania technologiczne zostały docenione przez eWeek oraz InfoWorld.

Perspektywy biznesowe

Poniższe oświadczenia bazują na aktualnych oczekiwaniach. Oświadczenia te wybiegają w przyszłość, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Oświadczenia te nie biorą pod uwagę potencjalnego wpływu jakichkolwiek połączeń, przejęć, wydzieleń i związków biznesowych, które mogą zostać ogłoszone w terminie późniejszym. Oświadczenia te zastępują wszystkie wcześniejsze oświadczenia dotyczące perspektyw biznesowych, opublikowane we wcześniejszych informacjach EMC.

  • Skonsolidowane przychody za drugi kwartał 2006 r. powinny osiągnąć co najmniej 2,66 miliarda USD.
  • Rozwodniony zysk GAAP na akcję za drugi kwartał powinien wynieść 0,13 USD. Rozwodniony zysk na akcję, niezgodny z GAAP, z wyłączeniem wynagrodzenia w postaci akcji i amortyzacji niematerialnych środków trwałych, powinien wynieść 0,17 USD.
  • Oczekuje się, że skonsolidowane przychody za 2006 r. mieścić się będą w przedziale 11,1 miliarda a 11,3 miliarda USD. Obecnie przewiduje się, że przychody bliższe będą dolnej granicy tego przedziału.
  • Rozwodniony zysk GAAP na akcję za 2006 r. powinien wynieść pomiędzy 0,54 USD a 0,57 USD. Rozwodniony zysk na akcję, niezgodny z GAAP, z wyłączeniem wynagrodzenia w postaci akcji i amortyzacji niematerialnych środków trwałych, powinien wynieść pomiędzy 0,70 a 0,73 USD.

***

Informacje o firmie EMC
EMC Corporation (NYSE: EMC) to światowy lider w dziedzinie produktów, usług i rozwiązań związanych z przechowywaniem danych i zarządzaniem informacją.
Produkty EMC pozwalają firmom na uzyskanie maksimum korzyści ze swoich danych - najtaniej i na każdym etapie cyklu życia informacji.
Firma jest największym na świecie dostawcą rozwiązań Enterprise Storage Solutions, czyli komputerowych systemów współdzielenia, zarządzania i ochrony danych, opartych o inteligentne macierze dyskowe EMC Symmetrix, CLARiiON, urządzenia sieciowe Connectrix, Celerra i Centera.
EMC konsekwentnie rozwija strategię ILM (Information Lifecycle Management), która polega na optymalizowaniu wykorzystania infrastruktury przy uwzględnieniu zmiany wartości przechowywanych informacji dla działalności firmy. Pozwala to na wyraźnie obniżenie całkowitego kosztu utrzymania systemów. Firma oferuje pełen pakiet rozwiązań umożliwiających realizację koncepcji ILM.
Dzięki przejęciu firm Legato, Documentum, VMware, Dantz oraz Smarts, firma EMC poszerzyła paletę produktów o zaawansowane rozwiązania technologiczne, niezbędne do budowy wszechstronnych rozwiązań składowania, archiwizacji i zarządzania informacją.
Więcej informacji na stronach www.emc.com i www.poland.emc.com.


Informacji mediom udziela:

Partner of Promotion
Monika Bębnowska,
Senior Account Executive
+ 48 (22) 858 74 58 w. 24


EMC, Symmetrix, CLARiiON i Smarts to zastrzeżone znaki towarowe, a Network, SecurWorld i UltraScale to znaki towarowe EMC i jej spółek zależnych. VMware to zastrzeżony znak towarowy VMware Inc. RSA to zastrzeżony znak towarowy RSA. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.