BIURO PRASOWE

Rok Polsko-Niemiecki, 24.04.2006

POLSKO - NIEMIECKIE FORUM GOSPODARCZE 2006


Krok ponad granicami to motto drugiej edycji Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego organizowanego przez studentów z Uniwersytetu w Kolonii oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Najważniejszym celem projektu jest porównanie polskiej i niemieckiej gospodarki oraz rozpoznanie szans rozwoju obu krajów. Impreza wpisuje się w obchody Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006.
Integracja ekonomiczna i polityczna Europy otwiera wiele szans dla rozwoju Polski i Niemiec. Studenci Koła Naukowego Współpracy Europejskiej, działającym w SGH oraz Kölner Verein für Europäische Zusammenarbeit e.V. postanowili bliżej przyjrzeć się ekspansji polskich oraz niemieckich przedsiębiorstw z dynamicznych i konkurencyjnych branż, m.in. energetycznej, bankowej, paliwowej oraz handlu. Dzięki udziałowi w dyskusjach panelowych, warsztatach i wykładach studenci bliżej przyjrzą się sojuszom i fuzjom, jako przykładom współpracy gospodarczej i politycznej obu państw.

Projekt jest dwustronną wymianą, której pierwsza część odbędzie się w Warszawie w dniach 26-30 kwietnia, druga natomiast 17-21 maja w Kolonii. Polska część Forum kładzie nacisk na dwa główne zagadnienia: doświadczenia rodzimych i niemieckich firm, które wchodzą na rynki zagraniczne oraz fuzje i przejęcia. Uczestnicy projektu będą mieli okazję przeanalizować wszelkie szanse i zagrożenia, wynikające z ekspansji gospodarczej, jak również porozmawiać o łączeniu się wielkich przedsiębiorstw. Spotkają się oni z reprezentantami Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej, koncernu Metro Group, PKN Orlen, Solaris Bus&Coach, ekspertami ze Szkoły Głównej Handlowej oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Interesującym punktem programu będzie udział przedstawicieli HVB Group lub BPH S.A.- podmiotów zaangażowanych w budzącą wiele emocji fuzję.

Celem Forum Gospodarczego jest również integracja studentów z Polski i Niemiec. Poprzez rozmowę, wymianę poglądów oraz udział w kulturalnych przedsięwzięciach będą oni mogli bliżej przyjrzeć się innej kulturze oraz poznać sposób życia swoich kolegów. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali również studenci z University of Economics w Pradze, którzy poprzez swą obecność wzbogacą program i znaczenie Forum Gospodarczego.

Wstęp na wykłady organizowane w ramach Forum jest wolny. Partnerami projektu są: Ambasada Niemiec w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Deutsche Börse Group, Konsulat Generalny RP w Kolonii, Wydział Ekonomiczno-Handlowy.

***

Idea Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006

Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 to projekt polskiego i niemieckiego rządu, który objęty został honorowym patronatem Prezydenta Polski - Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Niemiec - Horsta Köhlera. Celem programu jest podkreślenie, jak wiele łączy współczesną Polskę i Niemcy oraz ożywienie stosunków dwustronnych. Atrakcyjna i zróżnicowana formuła przedsięwzięcia, liczne imprezy kulturalne, naukowe, sportowe oraz rozrywkowe mają skłonić polską i niemiecką młodzież do aktywnego i świadomego współuczestnictwa w obchodach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Szczególna rola w tym projekcie przypadnie młodym ludziom, gdyż to właśnie oni odpowiedzialni będą za jakość stosunków polsko-niemieckich w przyszłości.
W obchody Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 zaangażowane są instytucje państwowe i samorządowe, fundacje, uniwersytety, szkoły, stowarzyszenia, media i przedstawiciele biznesu z obu krajów.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.de-pl.info

Dodatkowych informacji udzielają:

Ambasada Niemiec w Warszawie
Dział Prasowy - Kontakt z mediami

dr Gregor Forschbach

tel.: 22 58 41 730
fax: 22 58 41 729

Dział Kultury

Waldemar Czachur

tel.: 22 58 41 766
fax: 22 58 41 769

Biuro Prasowe Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Polsce

Hubert Archiciński

tel.: 22 858 74 58
fax: 22 648 42 42