BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 13.04.2006

Połączenie UniXXI Wiek FIO i UniGlobal FIO zarejestrowane przez sąd


10 kwietnia 2006 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o wykreśleniu z rejestru UniXXI Wiek FIO i wpisaniu na jego miejsce jako następcy funduszu UniGlobal FIO.Zgodę na połączenie obu funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. wydała 25 stycznia br. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Funduszu UniXXI Wiek FIO nie ma już w ofercie Union Investment od 10 marca. Dla wszystkich uczestników funduszu, którzy do tego czasu nie wycofali swoich jednostek uczestnictwa, fuzja UniXXI Wiek FIO i UniGlobal FIO oznaczała, że ich jednostki zostały automatycznie i bezpłatnie przeliczone na jednostki UniGlobal FIO. - Od 12 kwietnia br. - kiedy to otrzymaliśmy decyzję Sądu Okręgowego - do każdego klienta UniXXI Wiek FIO wysyłamy pełną informację z nowymi numerami rejestrów w UniGlobal FIO oraz stosownymi potwierdzeniami dokonania transakcji - potwierdza Małgorzata Góra, prezes Union Investment.

Proces łączenia funduszy dotyczył jednostek uczestnictwa w zwykłych rejestrach, małżeńskich oraz zgromadzonych w UniXXI Wiek FIO w ramach Planu Oszczędzania oraz pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Na koniec marca w funduszu UniGlobal FIO zgromadzone było ponad 104,5 mln zł.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,