BIURO PRASOWE

Rok Polsko-Niemiecki, 31.03.2006

Stypendium z pogranicza kultur i narodów


Homines Urbani 2006 - kolejna edycja otwartego stypendium międzynarodowego dla młodych pisarzy, tłumaczy i krytyków literackich rozpoczyna się 1 kwietnia w Willi Decjusza w Krakowie. W tym roku projekt jest częścią obchodów Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Polsce.
Dwa razy do roku na trzymiesięczne stypendium twórcze do Wilii Deciusza zapraszani są młodzi artyści z sąsiednich krajów, których pasją jest poznawanie europejskiej kultury. Program stypendialny "Homines Urbani" ma na celu zintegrowanie twórców kultury różnych narodowości połączonych wspólną, nierzadko trudną historią.

Do tej pory w Willi Decjusza spotykali się Polacy, Niemcy i Ukraińcy. Tym razem wśród nowych stypendystów pojawi się po raz pierwszy białoruska pisarka - Juhasia Kalda. W poprzednich latach zaproszonymi gośćmi byli m.in.: Mariusz Sienkiewicz, Dorota Masłowska, Taras Prohaśko, Sofija Andruchowycz, Lubko Deresz, Nazar Honczar i Kolja Mensing.

Podczas pobytu w Krakowie stypendyści, oprócz wspólnej pracy artystycznej, przedstawią swoje dzieła na wieczorach autorskich odbywających się w krakowskich klubach (Lokator), galeriach (Bunkier Sztuki) oraz Instytucie Goethego. W planach są również spotkania w innych miastach Polski oraz w Berlinie, a także udział stypendystów m.in. w Trzecich Krakowskich Dniach Literatury (11-14 maja). Planowany jest również wyjazd do Niemieckiego Instytutu Literatury w Lipsku, którego absolwentami są liczni "Hominesi".

STYPENDYŚCI WIOSENNEJ EDYCJI 2006

Fot.:Tomas Escher

Tomas Escher - ur. 1975, student Niemieckiego Instytutu Literatury w Lipsku, opublikował kilka tomików wierszy, obecnie pracuje nad powieścią o młodym człowieku poszukującym swoich korzeni, śladów zapomnianych (przemilczanych) dziejów własnej rodziny.
Fot.: Witalij Hrabar

Natalka Śniadanko - ur. 1973, ukraińska pisarka, krytyk literacki, dziennikarka, tłumaczka; mieszka we Lwowie. W 2001 r. (w Polsce 2004) ukazała się jej powieść "Kolekcja namiętności" [wyd. Piramida, Lwów].


Fot.: Piotr Czerski

Agnieszka Drotkiewicz - ur. 1983, autorka powieści "Paris, London, Dachau", obecnie studiuje kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje nad drugą powieścią.

Fot.: Katarzyna Kobel

Michał Witkowski - ur. 1975, pisarz, dziennikarz, studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, autor powieści "Lubiewo" (2005), która ukazała się również na płycie CD czytana przez autora.

Juhasia Kalada - ur. 1981, pisze prozę i wiersze, publikacje w czasopismach i antologiach, w 2005 opublikowała kontrowersyjny tom prozy, okrzyczany na Białorusi "skandalem literackim dziesięciolecia".

Thomas Podhostnik - ur. 1972, studiował reżyserię, socjologię, politykę, literaturę (DLL "creative writing"), autor scenariuszy i reżyser ponad 30 filmów dokumentalnych, publikacje w wielu antologiach, artykuły do czasopisma literackiego "Edit".

HOMINES URBANI - co to jest?
To stypendium, które ma na celu stworzenie międzynarodowego forum dla pisarzy, tłumaczy i krytyków literatury. Realizowane jest m.in. w postaci 3-miesięcznego wspólnego pobytu młodych artystów w Willa Decjusza w Krakowie. Homines Urbani organizowane przez Stowarzyszenie Willa Decjusza i Instytut Książki. Realizowana jest dzięki pomocy finansowej Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Miasta Kraków.

Terminy pobytów stypendialnych:
1 kwietnia - 30 czerwca 2006
1 września - 30 listopada 2006

Kto może się ubiegać?
Autorzy, tłumacze literatury, krytycy literaccy (wiek do 35 lat), którzy są zainteresowani polską/ niemiecką/ europejską kulturą/ literaturą oraz kontaktem ze środowiskiem intelektualistów, literatów, artystów z zagranicy.

Jak się ubiegać?
Zgłoszenia zawierające życiorys, listę publikacji, list motywacyjny oraz ewentualny opis projektu realizowanego w Krakowie należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: (koordynator programu stypendialnego Willi Decjusza) do 15 lutego danego roku (stypendium wiosenne) oraz do 15 czerwca danego roku (stypendium jesienne).

Co obejmuje stypendium?

  • koszty zakwaterowania w Domu Łaskiego, zabytkowej oficynie Willi Decjusza
  • miesięczne kieszonkowe w wysokości 3.000 zł, ok. 750 euro
  • pomoc ze strony Willi Decjusza w organizacji pobytu, kontaktach ze środowiskiem Krakowa, ewentualnie organizacji spotkań autorskich


Organizatorzy

Stowarzyszenie Willa Decjusza
ul. 28 Lipca 17a
30-233 Kraków
www.villa.org.pl

Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

Partnerzy:
Deutsches Literaturinstitut Leipzig
Korporacja "Ha!art ,

Koordynacja:
Renata Serednicka

Igor Stokfiszewski


***

Idea Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006

Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 to projekt polskiego i niemieckiego rządu, który objęty został honorowym patronatem Prezydenta Polski - Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Niemiec - Horsta Köhlera. Celem programu jest podkreślenie, jak wiele łączy współczesną Polskę i Niemcy oraz ożywienie stosunków dwustronnych. Atrakcyjna i zróżnicowana formuła przedsięwzięcia, liczne imprezy kulturalne, naukowe, sportowe oraz rozrywkowe mają skłonić polską i niemiecką młodzież do aktywnego i świadomego współuczestnictwa w obchodach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Szczególna rola w tym projekcie przypadnie młodym ludziom, gdyż to właśnie oni odpowiedzialni będą za jakość stosunków polsko-niemieckich w przyszłości.
W obchody Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 zaangażowane są instytucje państwowe i samorządowe, fundacje, uniwersytety, szkoły, stowarzyszenia, media i przedstawiciele biznesu z obu krajów.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.de-pl.info

Dodatkowych informacji udzielają:

Ambasada Niemiec w Warszawie
Dział Prasowy - Kontakt z mediami

dr Gregor Forschbach

tel.: 22 58 41 730
fax: 22 58 41 729

Dział Kultury

Waldemar Czachur

tel.: 22 58 41 766
fax: 22 58 41 769

Biuro Prasowe Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 w Polsce

Hubert Archiciński

tel.: 22 858 74 58
fax: 22 648 42 42