BIURO PRASOWE

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 30.06.2016

Rodzimy drób podbija kolejny azjatycki rynek – polskie kurczaki, indyki i gęsi wkrótce znajdą się na Tajwanie


W dniach 19-23 czerwca w Tajpej na Tajwanie odbyły się jedne z największych, poza Chinami, wschodnioazjatyckich targów spożywczych - FOOD TAIPEI 2016. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad półtora tysiąca wystawców, w tym Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG), która była gospodarzem stoiska Polish Poultry.

W ramach działań promocyjnych przedstawiciele KRD-IG wraz z wybranymi producentami mięsa drobiowego i jego przetworów z Polski, prowadzili rozmowy handlowe, a także zapraszali do degustacji dań z drobiu przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Szefa Kuchni – Pawła Chomentowskiego. W ramach popularyzacji polskich produktów z kurcząt, indyków i gęsi, KRD-IG wraz z Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej – oficjalnym przedstawicielstwem naszego kraju na Tajwanie – zorganizowała bankiet dla tamtejszych reprezentantów władz oraz uczestników targów. Gospodarzami wieczoru byli Dyrektor Generalny Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Maciej Gaca oraz Dyrektor Generalny KRD-IG Łukasz Dominiak. Wśród gości znaleźli się m.in. Wiceminister Rolnictwa Tajwanu – Chin-Cheng Huang, przedstawiciel miejscowych władz weterynaryjnych (BAPHIQ) – dr Kevin Chyi oraz reprezentant największego tajwańskiego importera żywności z Europy – Johnny Ho.

„Dla dalszego, sukcesywnego rozwoju polskiej branży drobiarskiej bardzo istotnym elementem jest umacnianie swojej pozycji na nowych rynkach zbytu poprzez działania promocyjne, realizowane m.in. podczas tak kluczowych wydarzeń jak targi spożywcze FOOD TAIPEI. Przyczynia się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców z innych regionów o jakości i bezpieczeństwie polskiego mięsa drobiowego oraz jego przetworów, a także do nawiązania nowych relacji handlowych. Często też bezpośrednie spotkania w istotny sposób przyspieszają procesy związane z dopuszczeniem do sprzedaży naszych produktów na rynki pozaunijne. Taka sytuacja właśnie miała miejsce w przypadku Tajwanu" – komentuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

W ubiegłym roku Polska rozpoczęła finalny etap rozmów z władzami weterynaryjnymi Tajwanu, mających na celu umożliwienie eksportu rodzimych produktów drobiowych do tego kraju. Jesienią 2015 roku osiem polskich zakładów drobiarskich przy wsparciu KRD-IG, zostało skontrolowanych przez tajwańską inspekcję weterynaryjną. Podczas zeszłotygodniowej wizyty w Tajpej przedstawicieli KRD-IG omówiono m.in. wyniki kontroli polskich zakładów oraz kwestie związane z procesem przyznawania zezwoleń eksportowych.

„Wierzymy, iż w trakcie rozmów udało nam się omówić wszelkie kwestie niezbędne do sfinalizowania ustaleń. Obecnie wszystko wskazuje na to, że eksport polskiego drobiu, w tym m.in. gęsiny, na Tajwan powinien ruszyć w ciągu najbliższych tygodni. Cieszymy się, że dobra współpraca między polskim przedstawicielstwem na Tajwanie, Głównym Inspektoratem Weterynarii a reprezentantami polskiej branży drobiarskiej ponownie zaowocowała wymiernymi korzyściami dla naszego sektora." – dodaje Łukasz Dominiak.

26 edycja Międzynarodowych Targów Spożywczych Taipei odbyła się między 22 a 25 czerwca 2016 roku na terenie Nangang Exhibition Hall i TWTC Hall 1. Podczas wydarzenia aż 1 642 wystawców z całego świata zaprezentowało swoje produkty na prawie 4 000 stanowisk. Aż 70% uczestników było reprezentantami Azji. Podczas tegorocznej edycji również przedstawiciele Europy stanowili silną grupę – ponad 20% uczestników, co daje znacznie wyższy wynik niż w latach poprzednich, pokazując jednocześnie atrakcyjność tego rynku dla producentów ze Starego Kontynentu.

***

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Bajer
Partner of Promotion

22 858 74 58 wew. 84