BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 09.06.2015

Union Investment TFI rozwija kompetencję asset allocation


Już 1 lipca do sprzedaży wejdzie subfundusz realizujący strategię asset allocation, tj. aktywnej alokacji aktywów – UniDynamiczna Alokacja Aktywów. Nowy produkt to jednak dopiero początek rozbudowy działu Union Investment TFI odpowiadającego za inwestycje globalne. Kompetencja asset allocation będzie wykorzystywana również do rozwoju usługi asset management i doradztwa inwestycyjnego.

W ostatnich latach fundusze inwestycyjne o strategii asset allocation zdobywają na świecie coraz większą popularność. Dla przykładu, Grupa Union Investment, jako jeden z liderów tego segmentu w Niemczech, wdrożyła paletę tego typu rozwiązań już w 2010 r. Od tamtej pory fundusze te zdobyły zaufanie ponad 200 000 klientów, którzy ulokowali w nich ponad 8,3 mld euro, czyli w przeliczeniu ok. 34 mld złotych. Trend na inwestowanie na światowych rynkach jest coraz bardziej widoczny również w Polsce. W kwietniu tego roku dział asset allocation utworzyło Union Investment TFI. Nad jego rozwojem czuwa doświadczony zarządzający – Radosław Piotrowski.

Czym jest asset allocation? – To strategia zakładająca lokowanie kapitału na wybranych globalnych rynkach finansowych, przy wykorzystaniu klasycznych, jak i alternatywnych klas aktywów. Jest to proces dynamiczny, w którym proporcje wybranych klas aktywów i konkretnych rynków w portfelu są dostosowywane w zależności od zmieniających się warunków i perspektyw dla tych klas i rynków. Nowa kompetencja będzie podstawą dla nowej grupy funduszy inwestycyjnych oraz zostanie wykorzystana do rozwoju usług zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyjnego w naszym TFI – mówi Waldemar Wołos, dyrektor Departamentu Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.

Komórka asset allocation będzie sukcesywnie rozwijana i powiększana o nowych ekspertów. Już w lipcu dołączy do niej osoba odpowiedzialna m.in. za doradztwo inwestycyjne i asset management. W procesie inwestycyjnym czynny udział będą miały również pozostałe zespoły zarządzających Union Investment TFI: akcyjny, dłużny oraz ilościowy. W ramach wymiany doświadczeń, nowy dział inwestujący na globalnych rynkach skorzysta też z wiedzy spółki-matki z Frankfurtu.

Światowe rynki w jednym funduszu
Subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów (UniFundusze SFIO) to otwarty globalny fundusz aktywnej alokacji aktywów stosujący limity inwestycyjne FIZ. Jego model inwestycyjny opiera się w minimum 70% na tradycyjnych (akcje, obligacje) i alternatywnych (towary, waluty) klasach aktywów. Część portfela mogą stanowić tzw. pomysły inwestycyjne.

Poprzez pomysły inwestycyjne, wyróżniające subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów na tle rynku, rozumiemy nadzwyczajne okazje rynkowe o charakterze market neutral, pozwalające na wypracowanie dodatkowego zysku. Przykładowo może to być jednoczesne zajęcie długiej pozycji na koszyku spółek korzystających na osłabieniu się euro i zajęcie krótkiej pozycji na indeksie STOXX Euro 600 – wyjaśnia Radosław Piotrowski.

Warto podkreślić, że portfel subfunduszu nie będzie opierał się na selekcji pojedynczych spółek czy instrumentów finansowych. – Głównym filarem polityki inwestycyjnej jest alokacja taktyczna polegająca na przeważaniu względem ustalonego wzorca (tzw. alokacji strategicznej/modelowej) konkretnych klas i subklas aktywów w ujęciu geograficznym lub sektorowym, które naszym zdaniem w danym momencie oferują najwyższy potencjał zysku – mówi Radosław Piotrowski.

Dodatkowo, jako że subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów nie posiada benchmarku, bardzo istotną rolę w modelu inwestycyjnym odgrywa kontrola ryzyka. – Ryzyko będzie kontrolowane, m.in., poprzez pomiar wartości zagrożonej (ang. VaR - Value at Risk) i obliczane oddzielnie dla konkretnych klas aktywów, pomysłów inwestycyjnych oraz całego portfela – wyjaśnia Waldemar Wołos.

Pod względem zyskowności, celem jest wypracowywanie w założonym, 5-letnim, horyzoncie inwestycyjnym dodatniej średniorocznej stopy zwrotu.

Chcemy, by średnioroczna stopa zwrotu we wspomnianym okresie nie była niższa niż dwukrotność stawki WIBID, ale naszym celem inwestycyjnym jest czterokrotność tej stawki – mówi Radosław Piotrowski.

Subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów wchodzi do sprzedaży 1 lipca. Minimalna pierwsza wpłata to równowartość w PLN 40 000 EUR dla osób fizycznych i 1000 PLN dla osób prawnych.

Dla kogo jest przeznaczony ten produkt?
Pod względem poziomu ryzyka, subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów plasuje się pomiędzy funduszami zrównoważonymi a akcyjnymi. Polecany jest inwestorom o co najmniej 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, którzy poszukują alternatywy dla klasycznych klas aktywów, a jednocześnie chcą wykorzystać potencjał najbardziej perspektywicznych światowych rynków.

– Nasza nowa propozycja oferuje inwestorom potencjał wielu klas aktywów, które mają najlepsze perspektywy zysku oraz pełną dywersyfikację portfela. Wyróżnikiem subfunduszu na tle tradycyjnych rozwiązań są „pomysły inwestycyjne", dzięki którym inwestor ma szanse na dodatkowy zysk. Niezwykle istotne jest również zespołowe podejście do zarządzania portfelem, jako że udział wszystkich działów zarządzania zwiększa pewność i trafność podejmowanych decyzji – dodaje Waldemar Wołos.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,