BIURO PRASOWE

PARP RPW, 25.11.2009

Lublin miejscem spotkania beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej.


Beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej spotkali się 25 listopada w Lublinie na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Spotkanie w Lublinie było już ostatnim z przewidzianych na ten rok siedmiu spotkań informacyjno-szkoleniowych dla beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej. Organizatorem spotkań jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnikami spotkania byli beneficjenci i wnioskodawcy działania I.4 Promocja
i współpraca, które ma na celu wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą województw Polski Wschodniej. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele urzędów miast, przedsiębiorstw
i stowarzyszeń.

Lubelskie spotkanie dotyczyło zasad realizacji projektów objętych dofinansowaniem
z funduszy Unii Europejskiej. Wśród kwestii, które poruszono w trakcie spotkania znalazły się m.in. informacje o tym jak wypełniać wniosek o płatność oraz jak rozliczać projekty w ramach PO RPW. Prelegentami podczas spotkania w Lublinie byli pracownicy PARP.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości