BIURO PRASOWE

PARP RPW, 20.11.2009

Beneficjenci Programu Rozwój Polski Wschodniej spotkali się w Lublinie


20 listopada beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej spotkali się w Lublinie na spotkaniu informacyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie dotyczyło promocji projektów w ramach PO RPW.
Na ten rok Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała cykl siedmiu spotkań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do beneficjentów Programu Rozwój Polski Wschodniej. Lubelskie spotkanie było już szóstym spotkaniem tego typu.

Beneficjenci Programu mieli szansę wzbogacić swoją wiedzę o cenne informacje dotyczące promocji projektów objętych dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej i budowania relacji z mediami. Prelegentami podczas spotkania byli pracownicy PARP, która odpowiada za przyznawanie dotacji dla projektów w ramach programu PO RPW.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. przedstawiciele Zarządów Dróg Wojewódzkich, uczelni wyższych i jednostek samorządów terytorialnych objętych Programem. Ostatnie już spotkanie z cyklu odbędzie się 25 listopada w Lublinie.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości