BIURO PRASOWE

PARP RPW, 26.11.2009

Dwudziesta umowa o dofinansowanie infrastruktury uczelni w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej podpisana z uczelnią z Elbląga


26 listopada w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisana została umowa o dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jest to dwudziesta umowa zawarta z działania I.1 Infrastruktura uczelni.
Projekt realizowany przez elbląską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową obejmuje modernizacje i rozbudowę pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie laboratoriów uczelni. Unijna dotacja pozwoli również na powstanie i wdrożenie systemu zdalnego nauczania
(e-learning), który znacząco wpłynie na poziom oferty edukacyjnej uczelni. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 26 mln zł. Ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa projekt zostanie wsparty kwotą około 25,92 mln zł.

Inwestycja pozwoli na powstanie nowoczesnej bazy naukowo-dydaktycznej, wykształcenie przyszłych i obecnych kadr naukowych, a także podniesienie jakości kształcenia i oferty edukacyjnej regionu. Dzięki podjętym działaniom elbląska uczelnia będzie mogła dorównać europejskim standardom nauczania.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2011 rok.W ramach działania I.1 Infrastruktura uczelni wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej do tej pory zawarto umowy na kwotę ponad 1 mld zł.

***

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do najsłabiej rozwiniętych województw Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. W ramach programu realizowane będą inwestycje zwiększające znaczenie gospodarcze pięciu regionów, a także ich zaplecze badawczo-naukowe i turystyczne. Projekt ma ułatwić dostęp do funduszy unijnych oraz zwiększyć przedsiębiorczość i innowacyjność biznesową mieszkańców województw. Za realizację programu odpowiedzialna jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, natomiast rolę instytucji zarządzającej pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tekst notatki znajdą Państwo w serwisie prasowym na stronach www.parp.gov.pl/prasa

Więcej informacji udzielają:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44, 0 696 476 795
e-mail:

Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości