BIURO PRASOWE

Samsung Electronics Polska, 09.11.2009

Według firmy Samsung 4 na 5 europejskich firm nie podejmuje żadnych działań w kierunku oszczędności druku


Każdego roku gospodarstwa domowe i pracownicy firm z Europy Zachodniej wypełniają zadrukowanymi stronami powierzchnię pięciokrotnie większą niż stadion Wembley.
9 listopada 2009, Chertsey, Surrey - Samsung Electronics ujawnia wyniki paneuropejskich badań, które jednoznacznie wykazały, że firmy nie podejmują proaktywnych działań mających na celu ograniczenie liczby drukowanych stron i zużytych tonerów przez ich środowiska biurowe. Badaniu poddani zostali pracownicy ponad 4500 firm z sektora prywatnego i publicznego zlokalizowanych w ośmiu europejskich krajach. Okazuje się, że 4 na 5 firm (83%) objętych badaniem nie stosuje żadnych narzędzi kontroli druku.

Według informacji zawartych w raporcie InfoTrends tylko w samym roku 2008, 779 miliardów kartek papieru zostało zużytych przez zachodnioeuropejskie firmy i gospodarstwa domowe². Jest to ilość, która wystarczyłaby do pokrycia powierzchni pięciokrotnie większej od stadionu Wembley. W obecnych, trudnych ekonomicznie czasach oraz w sytuacji, gdy coraz większą uwagę zwraca się na ochronę środowiska warto zastanowić się nad tym jak ograniczyć liczbę drukowanych stron. Szczególnie, że do dyspozycji jest już wiele narzędzi temu służących.

Brak narzędzi służących do kontroli druku w firmie nieuchronnie prowadzi do marnotrawstwa zasobów. Wyniki badań wykazały, że jedynie 11% organizacji wdrożyło w swoich środowiskach biurowych rozwiązanie oparte o hasło PIN, pozwalające na monitoring liczby drukowanych stron przez poszczególne działy i ich pracowników. Procent ten jest jeszcze mniejszy (5%), jeśli weźmie się pod uwagę funkcję druku podążającego - odbiór wydruku po przeciągnięciu karty identyfikacyjnej przez panel urządzenia. Badanie dowiodło, że najbardziej skłonne do kontroli druku są firmy włoskie - 26% wdrożyło system kart dostępowych. Najgorzej spośród wszystkich krajów wypadła Szwecja, gdzie jedynie 1 na 10 firm wdrożyła wyżej wymienione rozwiązania."Okazuje się, że ponad połowa wszystkich kosztów związanych z drukiem jest generowana przez papier i tonery" - powiedział Graham Long, Vice President, Samsung European Printing Operation. "Redukując liczbę niepotrzebnie drukowanych stron możemy nie tylko obniżyć koszty operacyjne firmy, ale także przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W sytuacji, w której pracownicy wciąż wolą pracować z drukowanym dokumentem, proste rozwiązania technologiczne mogą w krótkim czasie pomóc ograniczyć liczbę wydruków, a w dłuższej perspektywie przyczynić się do zmiany przyzwyczajeń ich użytkowników" - zaznaczył.

Biorąc pod uwagę fakt, że biura na całym świecie od lat działają w oparciu o komputery, internet i sieciowe narzędzia komunikacji takie jak e-mail, rosną także oczekiwania w stosunku do popularyzacji idei "biura bez papieru". Jednak omawiane badania wykazały, że przywiązanie pracowników do drukowanych dokumentów jest na tyle silne, że ich zmiana będzie wymagała zaangażowania rozwiązań technologicznych.

Wśród wszystkich grup wiekowych poddanych badaniu ponad 69% pracowników przyznało, że woli czytać dokumenty na papierze niż na ekranie monitora. Co ciekawe, to nie starsze osoby są przywiązane do wydruków. Wręcz przeciwnie trzy czwarte osób (73%) poniżej 35 roku życia przyznało, że łatwiej czyta im się dokumenty w wersji drukowanej. Odsetek ten w przypadku osób w wieku 35 lat i więcej wyniósł mniej - 67%.

Co można zrobić, aby efektywnie kontrolować firmowy druk?

Obniżenie kosztów operacyjnych przeznaczanych na firmowy druk i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne można osiągnąć poprzez ograniczenie do minimum liczby marnowanych tonerów i papieru.

W tym celu firmy mogą wdrożyć proste rozwiązania, które ułatwią działom IT monitorowanie liczby drukowanych dokumentów przez całe departamenty i pojedynczych pracowników, a także umożliwią identyfikację tych obszarów działalności, w ramach których możliwe są oszczędności. Takie narzędzia, jak na przykład Samsung SyncThru Web Admin Service 5, pozwalają administratorom IT na kontrolę floty urządzeń drukujących i sporządzanie raportów z ich wykorzystania. Rozbudowane funkcje raportowania ułatwiają tworzenie analiz dopasowanych do wymogów użytkownika i zawierających dane na temat liczby generowanych wydruków w podziale na urządzenia, użytkowników, grupy robocze i departamenty. Wiele z nich pozwala także na predefiniowanie i zabezpieczanie hasłem dostępnych funkcji, takich jak na przykład druk w kolorze.

Działające w oparciu o system haseł PIN rozwiązania systemowe (np. Samsung Secure Release), pomagają zredukować liczbę porzuconych na tacach odbiorczych dokumentów. Druk jest możliwy dopiero po wprowadzeniu indywidualnego hasła na ekranie dotykowym urządzenia.

Samsung oferuje szereg rozwiązań, które pomagają firmom efektywnie zarządzać produkcją dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na http://www.samsung.com/pl/business/businessprinter/

1 Kalkulacja wykonana na podstawie wzoru: 779,000,000,000 kartek papieru = 5,764,600m3, Wembley = 1,139,100m3
2 InfoTrends, Western Europe Page Volume 2008

O badaniu

Samsung zlecił wykonanie badań wiodącej firmie analitycznej Lightspeed, która przeprowadziła je wśród pracowników w ośmiu europejskich państwach: Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Ankietę online wypełniło 4529 osób w kwietniu 2009 roku. Wszyscy respondenci pracowali w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 50 osób.

Geograficzny podział respondentów:
Francja608
Niemcy516
Włochy606
Norwegia500
Polska621
Hiszpania517
Szwecja624
Wielka Brytania537


Podział respondentów ze względu na branżę:
Sektor publiczny1067
Bankowość/Finanse634
Opieka medyczna768
Usługi764
Firmy z sektora prywatnego1301Respondenci zostali podzieleni według płci (48,3% mężczyzn i 51,7% kobiet) oraz wieku:
18-245%
25-3431%
35-4431%
45-5423%
55-64s10%
65+1%

***

Informacje o firmie Samsung Electronics
Samsung Electronics jest światowym liderem w produkcji półprzewodników, sprzętu telekomunikacyjnego, cyfrowych nośników informacji oraz rozwiązań integrujących technologie cyfrowe. W roku 2008 sprzedaż spółki holdingowej osiągnęła wartość 96 miliardów USD. Firma zatrudnia około 164 000 pracowników w 179 oddziałach w 61 krajach i składa się z dwóch głównych działów: Digital Media&Communications i Device Solutions. Firma Samsung Electronics, uznawana za jedną z najszybciej rozwijających się marek globalnych, jest czołowym producentem telewizorów cyfrowych, układów pamięci, telefonów komórkowych oraz ciekłokrystalicznych ekranów TFT. Więcej informacji ona stronie www.samsung.pl.


Kontakt dla dziennikarzy:

Samsung Electronics Polska
Anna Koziarek:
Tel.: (22) 607 46 56
e-mail:

Agencja PR Partner of Promotion
Agata Kowalczyk: Account Executive
Tel.: (22) 858 74 58 wew. 68, 794 763 067
e-mail: