BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 23.10.2009

Fundusze z potencjałem, czyli typy inwestycyjne Union Investment TFI


Spośród bogatej oferty funduszy Union Investment TFI systematycznie typuje te kategorie aktywów, które w określonym horyzoncie czasowym mogą najwięcej zyskiwać. W ciągu najbliższych 6-9 miesięcy zarządzający wskazują UniKorona Akcje, UniAkcje Małych i Średnich Spółek oraz UniSICAV-Balanced Strategy, podkreślając jednocześnie, że minimalny okres inwestycji w instrumenty akcyjne to 5 lat.
Dane makroekonomiczne wskazują, że polska gospodarka rozwija się mimo światowego kryzysu. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotowała wzrost PKB w drugim kwartale br. oraz wedle prognoz ma szansę również jako jedyna osiągnąć wzrost gospodarczy w całym 2009 roku. Informacje te znajdują potwierdzenie m.in. w indeksie WIG, który od początku roku do końca września wzrósł o 38,02 proc., a także ma szanse na dalsze wzrosty w perspektywie 6-9 miesięcy. W kategorii funduszy akcyjnych na pierwszym miejscu zarządzający Union Investment TFI typują więc subfundusz UniKorona Akcje.

- Przygotowując nasze typy inwestycyjne odwołujemy się do założonego horyzontu czasowego, czyli okresu, w którym z punktu widzenia danego momentu rynkowego można najwięcej zyskać w danej klasie aktywów - mówi Robert Kasprzak Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych Union Investment TFI. - Taka formuła pozostaje w zgodzie z fundamentalnym podejściem Towarzystwa do zarządzania, które zakłada, że okres inwestycji w instrumenty akcyjne wynosi minimum 5 lat, zaś w przypadku obligacji minimum 3 lata - dodaje.

Funduszem akcyjnym zaliczanym do liderów wzrostów w swojej kategorii jest również subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Przedsiębiorstwa z sektora MSP najszybciej odrabiają zeszłoroczne straty, co najłatwiej zauważyć we wzrostach indeksów sWIG80 i mWIG40 w porównaniu do WIG20. Poprawa wyników spółek, a także wzrost konsumpcji w Polsce przyczyniać się będzie do dalszych wzrostów kursów małych i średnich spółek.

Trzecim typowanym produktem jest luksemburski subfundusz UniSicav-Balanced Strategy, który mimo swej krótkiej 6-miesięcznej historii może już pochwalić się bardzo dobrymi wynikami (21,01 proc. do 30 września br.). Inwestuje on w jednostki uczestnictwa subfunduszy zarządzanych przez Union Investment TFI, a zyski wypłacane są w postaci dywidendy. Jak oceniają zarządzający trend wzrostowy na giełdach może mieć długoterminowy charakter, a odreagowanie cen na rynkach akcji i surowców w regionie Europy Środkowej i Wschodniej przyczyniać się będzie do dalszych wzrostów. Dodatkowym zyskiem jest także stabilizacja stóp procentowych w Polsce na niskim poziomie, co powinno znaleźć odbicie w dobrych wynikach z inwestycji w obligacje skarbowe.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,