BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 15.10.2009

Szczęśliwa siódemka Union Investment TFI


Union Investment TFI zajęło pierwsze miejsce w dorocznym rankingu towarzystw funduszy inwestycyjnych i zarządzanych przez nie funduszy organizowanym przez Rzeczpospolitą i firmę Analizy Online. Organizatorzy wysoko ocenili Towarzystwo m.in. za wyniki inwestycyjne, stabilny zespół zarządzających i politykę informacyjną.
- Tegoroczne zwycięstwo potwierdza naszą mocną pozycję na rynku i skuteczność w zarządzaniu środkami. Warto podkreślić, że to już siódma edycja rankingu i tylko Union Investment TFI w każdym z nich stawało na podium - mówi Małgorzata Góra, prezes zarządu Union Investment TFI.

W ocenie TFI brano pod uwagę wyniki inwestycyjne i ryzyko ponoszone przez dany fundusz w pięciu grupach funduszy: akcji, obligacji, zrównoważonych, stabilnego wzrostu i pieniężnych. Uwzględniano także stabilność zespołu zarządzających i politykę informacyjną towarzystw.

W grupie funduszy bezpiecznych na pierwszym miejscu znalazł się subfundusz UniKorona Pieniężny. Osiągnął on nie tylko lepsze stopy zwrotu niż lokaty bankowe, ale także zyskiwał więcej niż benchmark (wzorzec służący do porównań). Dla porównania udało się to tylko trzem najlepszym funduszom z tej kategorii. W grupie funduszy akcyjnych oceniane były fundusze, które najlepiej radziły sobie w ostatnich pięciu latach. Wiceliderem tej kategorii został UniKorona Akcje, który otrzymał 90 proc. możliwych do zdobycia punktów. Ponadto w porównaniu z poprzednim rokiem z czwartego na drugie miejsce przesunął się subfundusz UniKorona Zrównoważony.

Ważnym elementem w rankingu była ocena jakościowa, a szczególnie jeden z jej elementów jakim jest polityka informacyjna towarzystw funduszy inwestycyjnych - w ocenie autorów analizy szczególnie istotna w czasach kryzysu. Premiowano m.in. dostępność informacji o opłatach manipulacyjnych, kosztach zarządzania, wysokości banchmarku, strukturze aktywów, czy osobach zarządzających funduszem. Sprawdzano także łatwość dostępu do informacji na stronie internetowej TFI lub dystrybutora. W tej kategorii Union Investment TFI otrzymało maksymalna liczbę punktów.

W sumie w tegorocznym rankingu Union Investment TFI uzyskało 85,3 punktów na 100 możliwych. W siedmioletniej historii rankingu Union Investment TFI jako jedyne towarzystwo stawało na podium we wszystkich edycjach - pięciokrotnie zajmowało pierwsze miejsce, a dwa razy było wiceliderem.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,