BIURO PRASOWE

PARP, 29.06.2009

Będzie dodatkowa szansa na dotacje na e-usługi


29 czerwca 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi w tym roku nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wśród e-przedsiębiorców rozdysponowanych zostanie ponad 144 mln zł.
Nabór wniosków w ramach działania 8.1 PO IG rozpocznie się 13 lipca i potrwa do 31 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega jednak, że zakończenie naboru może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 187 mln zł. - Początkowo planowaliśmy ogłoszenie drugiego w tym roku naboru wniosków o dotację w ramach działania 8.1 PO IG dopiero w sierpniu. Jednak w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami na e-usługi wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dodatkowego naboru właśnie teraz - mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik PARP.

W związku ze zorganizowaniem dodatkowego, lipcowego naboru wniosków o dotację na e-usługi, planowany na sierpień konkurs w ramach działania 8.1 PO IG przeniesiony zostaje na wrzesień 2009 r.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Kryteria konieczneusługa świadczona drogą elektroniczną. Musi być ona wykonywana:
1) automatycznie, czyli w czasie rzeczywistym,
2) drogą elektroniczną, czyli za pomocą np. Internetu,
3) na indywidualne żądanie usługobiorcy, czyli w dowolnie wybranym momencie,
4) zdalnie, czyli bez obecności stron w tym samym miejscu.


Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Fundusze unijne, którymi PARP dysponuje w okresie 2007-2013, są przeznaczone na unowocześnianie technologii stosowanych w przedsiębiorstwach, wspieranie tworzenia związków kooperacyjnych i klastrów małych i średnich firm, inicjowanie działalności innowacyjnej, stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej i rozwój przedsiębiorstw. PARP pomagając tworzyć przyjazne środowisko dla funkcjonowania biznesu, współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, urzędami i jednostkami samorządu terytorialnego.


Więcej informacji udziela:

Monika Karwat-Bury
Rzecznik prasowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
tel. 022/ 432 71 44
e-mail:


Źródłem informacji jest: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości