BIURO PRASOWE

COP 14, 28.10.2008

Polski klimat dla technologii


Parkiet do tańca, który produkuje energię elektryczną, łapacze mgły z Wysp Zielonego Przylądka, bezodpadowe miasto o zerowej emisji CO2 - w Polsce wszystko jest możliwe. Dzięki inicjatywie Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego już w grudniu br. będzie można zwiedzić w Poznaniu unikalną światową wystawę - "Technologie dla ochrony klimatu".
Ekspozycja jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem, które towarzyszyć będzie Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu - COP 14. Jak podkreśla prof. Maciej Nowicki: Wystawa jest unikalnym na skalę światową wydarzeniem, prezentującym całą paletę możliwości technicznych dla ochrony klimatu Ziemi. Liczę także, że ułatwi ona i skonkretyzuje negocjacje w ramach Konferencji.

Na wystawę wpłynęło ponad 200 zgłoszeń z 29 krajów z 6 kontynentów. Ekspozycja "Technologie dla ochrony klimatu" otwarta będzie dla wszystkich w Poznaniu w dniach od 1 do 14 grudnia. Podczas niej zobaczyć będzie można około 130 najważniejszych i najbardziej oryginalnych urządzeń i instalacji, które służą ochronie klimatu. Pierwszy raz na świecie, na ponad 7 tys. m2 powierzchni zaprezentowana zostanie tak duża, globalna, a zarazem interaktywna ekspozycja nowoczesnych technologii stworzonych, aby chronić klimat lub radzić sobie z negatywnymi skutkami jego zmian. Zwiedzający powinni zarezerwować sobie sporo czasu na obejrzenie wszystkich rozwiązań. Nie tylko dlatego, że mają do przejścia kilka kilometrów, ale również ze względu na fakt, że mogą dotknąć, włączyć lub sprawdzić działanie wielu eksponatów - mówi Agata Goździk, Komisarz Wystawy.

Autorski pomysł Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego, eksperta w sprawach środowiskowych, w praktyczny sposób realizuje postulat transferu technologii - jednego z 4 głównych obszarów tematycznych podczas Konferencji klimatycznej. Podczas poprzedniej Konferencji klimatycznej na Bali zauważyłem, że dyskusje nad transferem technologii są zbyt teoretyczne.
W Polsce, gdzie wielki nacisk będzie położony na technologie, chcieliśmy pokazać także ich praktyczną stronę. Pierwszy raz w historii uczestnicy będą mogli odnosić się w globalnej dyskusji do rozwiązań, które widzieli pięć minut wcześniej, tuż obok sal obrad. - powiedział Minister Maciej Nowicki.

Wśród technologii zaprezentowane zostaną, m.in. najnowsze rozwiązania wykorzystujące wodór jako paliwo, samochody energooszczędne oraz przyjazne środowisku materiały izolacyjne.
Na parkiecie do tańca zwiedzający będą mogli sami wyprodukować energię elektryczną potrzebną do oświetlenia i zapewnienia muzyki. A mechanizm jest prosty - na skutek naciskania kolejnych fragmentów podłogi wytwarzany jest prąd.

Na wystawie pokazane zostaną także egzotyczne wynalazki typowe wyłącznie dla określonych regionów świata. Do najciekawszych należą m.in. wiszące ogrody Bangladeszu, łapacze mgły używane na Wyspach Zielonego Przylądka, które pozwalają na pozyskiwanie wody z atmosfery czy solarna kafejka internetowa z Gambii.

Poznańska ekspozycja będzie unikalną i pierwszą taką na świecie kombinacją bardzo zaawansowanych i nowoczesnych technologii, jak np. produkcja biopaliw z alg morskich czy system klimatyzacji dla autobusów wychwytujący CO2 oraz genialnie prostych rozwiązań, często wykonanych samodzielnie (hand-made). Atrakcją wystawy będzie także makieta pierwszego na świecie bezodpadowego miasta o zerowej emisji CO2. Ekspozycja nie ominie ponadto nowatorskich technologii stworzonych w Polsce, jak np. statek z napędem płetwowym.

Wszystkie wynalazki na wystawie zaprezentowane zostaną w czterech grupach tematycznych: oszczędność energii, odnawialne źródła energii, transport przyjazny środowisku i adaptacja do zmian klimatu. Najwięcej eksponatów liczyć będzie sekcja odnawialnych źródeł energii - około 50 projektów, która podzielona zostanie dodatkowo na grupy związane z biomasą, energią wiatrową i słoneczną.

Zgłosili się do nas fantastyczni ludzie z całego świata: inżynierowie, firmy, rządy, fundacje, dla których możliwość prezentacji ich rozwiązań na wystawie w Poznaniu jest wielkim wyróżnieniem. Co więcej, umożliwiamy im również zrobienie pierwszego kroku dla transferu technologii - nawiązanie kontaktu z autorem rozwiązania. - dodaje Agata Goździk, Komisarz Wystawy "Technologie dla Ochrony Klimatu".

Organizatorzy wystawy zadbali także, aby miała ona interaktywny charakter. Nie zabraknie więc wynalazków wymagających zaangażowania zwiedzających. Uczestnicy wystawy będą mogli np. wziąć udział w budowie ręcznie robionych kolektorów słonecznych czy przetestować swoje umiejętności kierowania samochodem w symulatorze ekologicznej jazdy. Do ich dyspozycji oddana zostanie interaktywna gra, prezentująca zmiany klimatu Ziemi w przypadku różnych wyników negocjacji dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Selekcja eksponatów była bardzo rygorystyczna i trwała wiele miesięcy. Korzystając ze swej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, Minister Nowicki osobiście opiniował każdy projekt.
Na ekspozycję trafiły tylko najważniejsze i najbardziej spektakularne ludzkie osiągnięcia. Pozostałymi kryteriami, jakimi kierowali się organizatorzy były: łatwość wdrożenia prezentowanych instalacji w innych miejscach świata, w tym w krajach rozwijających się i możliwość interaktywnej, atrakcyjnej prezentacji na wystawie.

Małgorzata Snarska, Szef Zespołu COP 14 w Ministerstwie Środowiska:

Pracujemy nad tym, aby tego typu inicjatywy wpisywały się w stały kalendarz Konferencji klimatycznych. Idea spotkała się z uznaniem naszych partnerów z Sekretariatu Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Projekt może być więc traktowany jako istotny wkład Polski dla realizacji celów COP 14
w trakcie obrad w zakresie transferu technologii.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w trakcie całej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 14 (1-12 grudnia br.) oraz jeszcze dwa dni po jej zakończeniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wstęp na ekspozycję będzie bezpłatny.

***

COP 14 (Conference of the Parties - COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) wraz z 4 Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto) odbyła się 1 - 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl).

Szerszych informacji udziela:

Magda Sikorska
Koordynator ds. mediów / Oficer Łącznikowy Kraju Goszczącego COP 14
Tel: (22) 579 27 22
Kom: 0 695 100 978
E-mail:

Joanna Józefiak
Account Executive, Partner of Promotion
Tel: (22) 858 74 58 w. 60
E-mail: