BIURO PRASOWE

Motorola, 08.03.2007

Kariera kobiet w europejskiej teleinformatyce - Motorola wraz z komisarz Unii Europejskiej promują kobiecy potencjał


Z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet Motorola i Komisja Europejska promują karierę w branży IT i telekomunikacji.
Warszawa, Bruksela, 8 marca 2007 - komisarz Unii Europejskiej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, Viviane Reding, zaprosiła do Brukseli przedstawicieli wiodących koncernów telekomunikacyjnych, w tym Motorolę (NYSE: MOT), by promować karierę kobiet w przemyśle teleinformatycznym w Europie, wciąż uważanym za domenę mężczyzn.

Motorolę reprezentowały dwie panie z Krakowa: Magdalena Rabiej - starszy inżynier oprogramowania z Motoroli oraz Ania Pers - uczennica krakowskiego liceum. Obie są polskimi bohaterkami filmu prezentującego sześć młodych dziewcząt z różnych krajów biorących udział w typowym dniu pracy kobiety-inżyniera.

Spotkanie stało się również platformą wymiany najlepszych praktyk biznesowych
oraz rozwiązań dotyczących polityki równościowej w zatrudnianiu. Komisja Europejska stara się zachęcać absolwentki studiów technicznych, by rozpoczęły swoją karierę w biznesie teleinformatycznym oraz chce rozbudzić takie zainteresowanie wśród uczennic szkół średnich, zastanawiających się nad wyborem studiów i swoją drogą kariery.

- Według przewidywań Unii Europejskiej w przeciągu kilku lat zapotrzebowanie na pracowników branży IT może wzrosnąć do 300 tysięcy. Cieszę się, że Komisja wybrała Motorolę jako przykład firmy, która już od lat z sukcesami zachęca kobiety do pracy w tej branży. Myślę, że w Polsce możemy nazwać się prekursorami takiego podejścia - już w 2000 roku wystartowaliśmy z własnym programem edukacyjnym "Diversity", który zachęca dziewczęta do wyboru informatyki jako kierunku studiów - mówi Jacek Drabik, dyrektor zarządzający Centrum Oprogramowania Motoroli w Krakowie.

Kobiety na wysokich stanowiskach, które zwykle zajmują mężczyźni, nie są w Motoroli czymś wyjątkowym. Czołowe stanowisko wiceprezesa ds. technologii w koncernie od kilku lat zajmuje Hinduska Padmasree Warrior. Bardzo dobrymi przykładami z Polski mogą być: Krystyna Pietrzykowska, zarządzająca zespołem ponad 150 informatyków (mężczyzn) w krakowskim Centrum Oprogramowania Motoroli, Nina Tootell, odpowiedzialna za całą sieć informatyczną Motoroli w Krakowie oraz Joanna Lewandowska, dyrektor strategii sprzedaży telefonów komórkowych Motoroli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Motorola w Polsce została już doceniona za prowadzoną politykę równościową następującymi tytułami:

  • Inwestor w Kapitał Ludzki", za profesjonalizm w zarządzaniu kadrami, w tym stwarzanie dogodnych warunków pracy dla kobiet;
  • "Firma równych szans", w ramach projektu Gender Index, zarządzanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP);
  • "Firma w Twoim STYLU", przyznana przez redakcję "Twojego Stylu" m.in.
  • w dowód uznania za program "Diversity";
  • Szwedzkie "Okulary Równości", nagroda przyznawana osobom lub instytucjom, które najlepiej promują ideę równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz dostrzegają problem dyskryminacji płciowej.


Więcej informacji o projekcie edukacyjnym Motoroli "Diversity" na stronie www.diversity.pl.

***

Kontakty dla mediów:
Małgorzata Matusiewicz
Motorola
+48 22 606 04 50


Agnieszka Józefowicz
+48 22 858 74 58 wew. 49


MOTOROLA i stylizowane logo M są zarejestrowane w amerykańskim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych. Znak towarowy Bluetooth należy do jego właścicieli i jest wykorzystywany przez firmę Motorola na podstawie udzielonej licencji. Android, Google, Google Maps, Google Latitude, Google Mail, YouTube, iGoogle, Android Market i Google Talk są znakami towarowymi Google inc. Wszystkie inne nazwy produktów i usług należą do ich odpowiednich właścicieli. © 2009 Motorola, Inc.