• Nioxin

  Marken-PR
  Media Relations
  Produkt-PR
  Veranstaltungs marketing

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • ProNatura

  więcej

 • Ministry of Economy

  Implementation of information campaign on nuclear power "Poznaj Atom"

  więcej

 • Warsaw Marathon Foundation

  więcej

 • Apples every day

  Produkt-PR

  więcej

 • Schock

  Produkt-PR
  Unternehmens-PR

  więcej

 • Cezamat

  PR-Krise
  Unternehmens-PR
  Veranstaltungs marketing

  Lobbying elements

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  Produkt-PR

  Implementation of information and promotion campaign "Apples every day"

  więcej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  E-PR
  PR-Krise
  Unternehmens-PR
  Veranstaltungs marketing

  Develop and implement a promotion strategy of the National Service (NSS)

  więcej