• Nioxin

  Бренд PR
  Пресс-центр
  Продуктовый PR
  Событийный маркетинг

  Launching new products
  Special Events

  więcej

 • ProNatura

  więcej

 • Ministry of Economy

  Implementation of information campaign on nuclear power "Poznaj Atom"

  więcej

 • Warsaw Marathon Foundation

  więcej

 • Apples every day

  Продуктовый PR

  więcej

 • Schock

  Корпоративный PR
  Продуктовый PR

  więcej

 • Cezamat

  PR кризис
  Корпоративный PR
  Событийный маркетинг

  Lobbying elements

  więcej

 • The Association of Polish Horticulture

  Продуктовый PR

  Implementation of information and promotion campaign "Apples every day"

  więcej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  E-PR
  PR кризис
  Корпоративный PR
  Событийный маркетинг

  Develop and implement a promotion strategy of the National Service (NSS)

  więcej