• Nioxin

  Event Marketing
  PR Marki
  PR Produktu
  Relacje Mediowe

  Wprowadzenie na rynek nowych produktów
  Wydarzenia specjalne

  więcej

 • ProNatura

  Kampania dot. edukacji ekologicznej

  więcej

 • Ministerstwo Gospodarki

  Realizacja kampanii informacyjnej dotyczącej energetyki jądrowej "Poznaj Atom"

  więcej

 • Fundacja Maraton Warszawski

  Wydarzenia specjalne
  Relacje mediowe

  więcej

 • Jabłka każdego dnia

  PR Produktu

  więcej

 • Schock

  PR Korporacyjny
  PR Produktu

  więcej

 • Cezamat

  Event Marketing
  PR Korporacyjny
  PR Kryzysowy

  Elementy lobbingu

  więcej

 • Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

  PR Produktu

  Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej "Jabłka każdego dnia"

  więcej

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  E-PR
  Event Marketing
  PR Korporacyjny
  PR Kryzysowy

  Kampania informacyjna Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  więcej