BIURO PRASOWE

Medisept, 18.09.2020

Profesjonalna wiedza, a nie tylko produkt


Firma Medisept od lat buduje zaplecze wiedzy, opracowuje procedury profilaktyki i zapewnia wsparcie edukacyjne dotyczące zasad prawidłowej higieny. Producent profesjonalnych środków do dezynfekcji w ramach działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu zdecydował się na finansowanie serii profesjonalnych webinarów kierowanych do środowiska pielęgniarek epidemiologicznych. Cykl ma służyć zdobywaniu pogłębionej, najświeższej wiedzy z obszarów powiązanych z ich pracą. Zarządowi spółki zależy na tym, by wyposażać zwłaszcza pielęgniarki nie tylko w skuteczne środki dezynfekcyjne, ale i w specjalistyczną wiedzę.


Medisept jest obecny w szpitalach od 25 lat. Tworząc i produkując środki dla rynku szpitalnego, spółka ściśle współpracuje i reaguje na potrzeby personelu medycznego. Zarząd niejednokrotnie podkreślał, jakim nieocenionym wsparciem merytorycznym jest możliwość korzystania z doświadczenia zawodowego pielęgniarek epidemiologicznych, i jak wiele to współdziałanie wnosi do rozwoju przedsiębiorstwa.

– Wiemy, że wykonując swoje codzienne obowiązki, pielęgniarki są niewidzialnymi bohaterkami i niezbędnym ogniwem skutecznej opieki nad chorymi. W uznaniu za codzienny wysiłek personelu medycznego, zwłaszcza dzisiaj na pierwszej linii walki z pandemią postanowiliśmy zorganizować program wsparcia osób pracujących w strefie obarczonej ryzykiem zakażenia. Nasze działania będą polegały na zapewnieniu personelowi epidemiologicznemu dostępu do zaawansowanej wiedzy w cyklu finansowanych przez Medisept webinarów. – lekarz epidemiolog Waldemar Ferschke, wiceprezes Medisept.

Medisept podjął inicjatywę, by zmobilizować środowisko do dialogu i wypracowania z ustawodawcą rozwiązań, które naprawią system zaopatrywania służby zdrowia, by na oddziałach nie brakowało środków ochrony i profesjonalnej dezynfekcji. W trosce o dobro środowiska epidemiologicznego firma rozpoczyna program wsparcia osób pracujących w strefie obarczonej ryzykiem zakażenia. Zależy nam na ułatwieniu personelowi medycznemu dostępu do specjalistycznej wiedzy, do wyników badań i opracowań, które mogą bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo ich pracy na oddziałach. Pierwsze ze spotkań, zaplanowano na 21 października br. Temat webinaru to Antybiotykooporne bakterie w dobie COVID-19. Wykład będzie dotyczył m.in. przyczyn narastania oporności bakterii na antybiotyki. Prowadzący wyjaśnią kiedy i na jakich zasadach wykorzystywać antybiotykoterapię empiryczną i właściwie antybiotykoterapię celowaną. Spotkanie poprowadzą doktor nauk medycznych Beata Kowalska-Krochmal specjalistka mikrobiologii klinicznej z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii - Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i lek. med. epidemiolog Waldemar Ferschke wiceprezes Medisept Sp. z o.o.

Przygotowywany przez nas cykl spotkań on-line będzie dotyczył postępującej antybiotykoodporności mikroorganizmów. Prowadzimy badania i opracowujemy nowe środki, z myślą o zmieniającym się środowisku drobnoustrojów, uodparniających się na dostępne antybiotyki. Realizujemy także różnorodne działania edukacyjne w tym zakresie. Organizowane przez nas spotkania będą miały charakter stricte merytoryczny, udział wezmą w nich autorytety środowiska związanego z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym. – mówi Waldemar Ferschke z Medisept. – Zależy nam, by organizowane przez nas wydarzenia stały się źródłem wiedzy, a także platformą wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.


Więcej informacji o firmie na stronie: https://medisept.pl
Zapraszamy na naszego bloga: www.prawdziwadezynfekcja.pl

***

Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. W 2014 roku uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce fabrykę i innowacyjne centrum badawcze w lubelskiej strefie ekonomicznej. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla produktów dezynfekcyjnych przeznaczonych do inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. W 2019 roku posiadała 10% udziału rynku zaopatrzenia w dezynfekcję. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz epidemiolog) Waldemar Ferschke. Więcej informacji na www.medisept.pl

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Kisiel, , tel. 22 858 74 58 wew. 39
Paweł Czermak, , tel. 501 359 198