BIURO PRASOWE

Conperio, 08.10.2019

Przedsiębiorco - współpracuj z najlepszymi!


Zazwyczaj to przeżywające trudności przedsiębiorstwa zwracają się o pomoc do firm doradczych i konsultingowych. Jednak najnowsze rynkowe trendy pokazują, że współpracę z ekspertami zewnętrznymi podejmują również najlepiej prosperujące podmioty. Dzieje się tak dlatego, że wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach fachowcy z wieloletnim doświadczeniem, pozostający poza siecią panujących w organizacji zależności, potrafią dostrzec źródła potencjalnych kryzysów. Jednym z obszarów wymagających stałego monitorowania i podejmowania działań zapobiegających powstawaniu problemu jest poziom absencji chorobowej.


 Potrzeba nawiązywania przez przedsiębiorstwa współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi to temat stale powracający podczas konferencji i sympozjów ekonomiczno-biznesowych. Ostatnio poruszyli go także uczestnicy IX Edycji Europejskiego Forum Nowych Idei. Odbywające się w Sopocie wydarzenie to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji poświęconych globalnym trendom i przyszłości Europy. Ponad tysiąc przedstawicieli biznesu, liderów opinii oraz autorytetów ze świata kultury i nauki debatuje o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w nadchodzących latach.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Uczestnicy EFNI zgodnie przyznali, że o ile bolączką polskiej gospodarki w pierwszych dekadach po transformacji ustrojowej było wysokie bezrobocie – o tyle obecnie wyzwaniem są permanentne braki kadrowe, rotacja pracowników oraz wysoki poziom absencji chorobowej. Firmy, chcące budować i utrzymać konkurencyjną przewagę na rynku, powinny stale podnosić swoją efektywność poprzez zachowywanie ciągłości produkcji, wyznaczanie wzorowych standardów bezpieczeństwa i jakości pracy oraz tworzenie atmosfery zaufania i sprawiedliwości w zespole. To z kolei wymaga spojrzenia na firmę „z zewnętrz”, z perspektywy osoby potrafiącej dostrzec niedoskonałości tam, gdzie wkrada się rutyna lub wpływ skomplikowanych relacji zawodowych i kompetencyjnych.
Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwa są stale narażone na nagłe pogorszenie osiąganych wyników. Dlatego stała współpraca z ekspertami zewnętrznymi, konsultowanie z nimi decyzji bądź ich skuteczne wdrażanie, pozwala uniknąć kosztowych pomyłek. „Przezorny zawsze ubezpieczony” – to przysłowie doskonale sprawdza się w sprawnym kierowaniu przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości czy branży – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio. Jego firma konsultingowa zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarzadzaniem problemem absencji chorobowej. A jej wskaźniki nie napawają optymizmem, od lat wyraźnie przekraczając średnią unijną. – Problem wysokiego poziomu absencji chorobowej dotyka większości polskich firm, rzutując na ich efektywność i atmosferę wśród pracowników. Nieobecność jednego członka załogi sprawia, że jego obowiązki spadają na innych. Generuje to napięcia, spory i poczucie niesprawiedliwości. Zwłaszcza, jeżeli zwolnienia lekarskie okazują się sposobem na przedłużenie urlopu, podjęcie dodatkowego zajęcia czy załatwienie prywatnych spraw w godzinach pracy – podkreśla Mikołaj Zając.

Prezes Conperio podkreśla, że wysoki poziom absencji chorobowej niesie również, a może przede wszystkim, skutki finansowe. – Gdy pracownik zarabia 2500 złotych netto, jego absencja kosztuje pracodawcę nawet 5 000 – 6000 złotych, ze względu na konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu lub opłacenie nadgodzin jego współpracownikom. Z wypracowanych przez firmę 10.000 złotych, połowę pochłania całkowity koszt absencji – wylicza Mikołaj Zając.

Profesjonalizm i doświadczenie

Współpraca z zewnętrznymi ekspertami często rodzi szereg wątpliwości, zwłaszcza wśród kadry zarządzającej. Obawia się ona nadmiernej ingerencji osób z zewnątrz w organizację firmy czy, wypracowywany niekiedy latami, model zarządzania. Mikołaj Zając przekonuje jednak, że rolą profesjonalnych konsultantów nie jest przeprowadzanie żadnych rewolucji. – Podejmując współpracę z danym przedsiębiorstwem, opieramy się na istniejącej już infrastrukturze. Naszym zadaniem nie jest krytykowanie, tylko wspieranie rozwoju firm wiedzą i bogatym doświadczeniem. Dobrą praktyką jest wskazywanie narzędzi umożliwiających osiąganie coraz lepszych rezultatów zamiast komentowania czy negowania stanu wyjściowego – mówi prezes Conperio.

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność współpracy przedsiębiorstw z zewnętrznymi firmami konsultingowymi jest profesjonalizm i przygotowanie merytoryczne ekspertów oraz wyposażenie ich w odpowiednie instrumenty. – Z własnego doświadczenia w zakresie problematyki absencji chorobowej wiem, że jej trwałe obniżenie jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, wymagającym szeregu równoległych działań. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do résumé naszych pracowników – ich wykształcenia, znajomości prawa, umiejętności analitycznych. Wciąż opracowujemy i doskonalimy narzędzia podnoszące efektywność ich działań. Do dyspozycji partnerów oddaliśmy niedawno nowe narzędzie – Conperio Klasyfikator. Pozwala ono na błyskawiczne wytypowanie zgłoszeń zwolnień chorobowych budzących największe wątpliwości co do zasadności ich wykorzystania. Z tego narzędzia korzysta już 80% wszystkich naszych klientów! - podkreśla Mikołaj Zając.

Rosnący trend na rynku

Współpraca z firmami zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w konkretnych obszarach funkcjonowania każdej organizacji, stopniowo staje się powszechną praktyką, realizowaną przez podmioty z różnych branż. – Korzystanie z rad specjalistów nie oznacza przyznania się do błędów czy słabości. Świadczy raczej o dalekowzroczności i profesjonalizmie osób zarządzających przedsiębiorstwem – przyznaje Mikołaj Zając. – Żaden człowiek nie jest ekspertem we wszystkich dziedzinach. Dla przykładu – głównym zadaniem fabryki jest terminowe dostarczanie wysokiej jakości towarów i nikt nie kwestionuje wiedzy jej pracowników w tym zakresie. Trudno jednak wymagać, aby w równym stopniu posługiwali się oni na przykład narzędziami służącymi do pomiaru i ograniczania absencji chorobowej. Dlatego w pewnych aspektach firmy decydują się na współpracę z zaufanymi, doświadczonymi ekspertami zewnętrznymi. Finalnie pozwala to na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem jako całością i budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

***

O CONPERIO
Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion
Jarosław Zakrzewski, Account Manager
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 68