BIURO PRASOWE

Conperio, 06.03.2019

Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio – styczeń 2019


Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 90 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce.


Zasięg terytorialny: Polska z wykluczeniem woj.: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego (styczeń 2019)

Głównie analizowane branże: automotive, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, produkcja spożywcza, logistyka (styczeń 2019)

Wielkości próby: około 88 tys. pracowników z ponad 90 firm (styczeń 2019)

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:Obserwujemy sezonowy wzrost absencji w styczniu spowodowany epidemią grypy. Wartości absencji nie są jednak tak wysokie jak w roku ubiegłym w analogicznym okresie. Dodatkowym pozytywnym zjawiskiem, które obserwujemy jest też to, że lekarze w tym roku w trakcie epidemii grypy wystawili więcej zwolnień ze wskazaniem "1" - chory powinien leżeć, niż „2” - chory może chodzić, ograniczając tym samym rozprzestrzenianie się chorób.”

 

1.Średni czas trwania ZLA w miesiącu u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):

 

Wskazanie lekarskie

1–chory powinien leżeć

2–chory może chodzić

0opieka

Poniżej 29 lat

6

8

6,8

Poniżej 39 lat

5,8

7,9

5,1

Poniżej 49 lat

5,9

7,7

4,9

Poniżej 50 lat

5,5

7

0

Średnia

5,9

7,7

4,9

Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 6,2 dnia.

 

2.Wartości współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów (%)

10,9% - Najwyższy

3,7% - Najniższy

5,51% – Średni

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%)

Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 5,2 %

Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 7,0%

Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 6,1%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%)

- Produkcja spożywcza 6,4%

- Automotive – 5,7%

- Przemysł ciężki 5,6%

- Przemysł lekki 5,2%

- Logistyka – 8,1%

 

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

 

***

O CONPERIO
Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion
Jarosław Zakrzewski, ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail:
tel.: 22 858 74 58 wew. 68