BIURO PRASOWE

Kampania Kolejowe ABC, 14.01.2019

Koleją bezpiecznie na ferie


Już dziś ferie rozpoczną uczniowie pięciu województw. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” Urząd Transportu Kolejowego przypomina o podstawowych zasadach bezpiecznej podróży koleją oraz prawidłowym zachowaniu w pociągu.


Kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie – to pierwsze województwa, w których zaczynają się ferie zimowe. Dzieci wypoczywać będą na koloniach, obozach
i rodzinnych wczasach, a wielu z nich na miejsce dotrze pociągiem.

Polacy chętnie wybierają kolej. Czekamy jeszcze na ostateczne dane za 2018 r., ale wszystko wskazuje na to że będzie on lepszy od rekordowego 2017 i liczba pasażerów kolei będzie znacznie powyżej 300 mln - mówi Ignacy Góra, Prezes UTK.

W związku z tym Urząd Transportu Kolejowego przedstawia najważniejsze zasady bezpiecznej podróży koleją oraz prawidłowego zachowania w pociągu.

  1. Na peronie przestrzegaj wszystkich nakazów i zakazów.
  2. Przechodząc przez tory upewnij się czy z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. W tym czasie nie korzystaj ze słuchawek.
  3. Czekając na pociąg nie zbliżaj się do krawędzi peronu.
  4. Pamiętaj, by nie zostawiać bagażu bez opieki.
  5. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wsiadania i wysiadania z pociągu.
  6. Nie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy.
  7. Do współpasażerów stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku.
  8. Zabieraj ze sobą tylko niezbędną kwotę pieniędzy, gotówkę trzymaj w różnych miejscach.

Podczas ferii zimowych Urząd Transportu Kolejowego przeprowadzi wzmożone kontrole pociągów. Inspektorzy sprawdzą elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, takie jak m.in. oznakowanie pojazdów, świadectwa sprawności technicznej, wyposażenie (młotek, gaśnica), stan techniczny drzwi, działanie monitoringu (jeśli jest zamontowany), kwalifikacje maszynistów. Dużą wagę inspektorzy przywiążą również do elementów związanych z komfortem podróżowania i prawami pasażera.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

***

Dodatkowych informacji udzielają:
Tomasz Frankowski, naczelnik Wydziału Prasowego
w Urzędzie Transportu Kolejowego
e-mail: , tel. kom.: 784 028 654

Natalia Krapacz, naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji
w Urzędzie Transportu Kolejowego
e-mail: , tel. kom.: 783 914 315