BIURO PRASOWE

Conperio, 27.09.2018

Branża spożywcza prześwietla nieuczciwe zwolnienia lekarskie


Kolejne przedsiębiorstwa z branży spożywczej decydują się na usprawnienie systemu zarządzania absencją chorobową i podejmują współpracę z firmą konsultingową Conperio. Dzięki zaawansowanym narzędziom z zakresu doradztwa oraz sposobów prowadzenia polityki kadrowej, eksperci Conperio obniżają wskaźnik absencji chorobowej w przedsiębiorstwach od kilku do nawet 70%.


Conperio to najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Współpracuje z przedsiębiorstwami działającymi w wielu branżach. Jak wynika z zebranych przez nią danych, problem wykorzystywania nieuczciwych zwolnień lekarskich jest szczególnie widoczny w dużych zakładach produkcyjnych prowadzących zmianowy system pracy i cechujących się zhierarchizowaną strukturą zatrudnienia. To może tłumaczyć wzrastające zainteresowanie firm z branży spożywczej monitorowaniem absencji chorobowej.

Usługi oferowane przez Conperio krajowym i zagranicznym klientom stanowią kompleksowy projekt zmierzający do trwałego obniżenia liczby absencji chorobowych. Pierwszą z oferowanych usług jest Conperio Indeks – katalog utworzony na bazie gromadzonych przez wiele lat informacji i danych, pozwalający porównywać sytuację w danej firmie do innych podmiotów gospodarczych.

Jak wskazują dane z Conperio Indeks, wartość współczynnika absencji chorobowej w firmach z branży spożywczej wynosi 6,79%[1] (za I półrocze 2018). Zaś średnia długość trwania zwolnień chorobowych w tej branży w I półroczu 2018 r. jest bardzo zróżnicowana i waha się od 8,5 do 16,6 dnia na pracownika (średnia dla wszystkich podmiotów ujętych w Conperio Indeks to 10,2 dnia). To wartości dosyć wysokie, co może oznaczać, że coraz więcej przedsiębiorstw z tego segmentu rynku będzie się decydować na planowe, profesjonalne zajęcie się tym problemem.

Conperio Audyt to z kolei spersonalizowana usługa, w ramach której dokonywana jest pełna analiza absencji chorobowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia ona zarówno czynniki mikro-, jak i makroekonomiczne, takie jak: średnia wieku pracowników, rotacja, specjalizacja produkcji etc. To kompleksowe badanie absencji pozwala na wyciągnięcie kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wniosków i przedstawienie propozycji działań naprawczych.

Conperio Kontrola jest natomiast najbardziej zaawansowaną i kompletną usługą polegającą na działaniach terenowych prowadzonych przez zespół wykwalifikowanych specjalistów. Ich zadanie polega na weryfikacji, czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownicy nie podejmują się dodatkowej pracy lub nie wykorzystują zwolnienia w inny niezgody z jego przeznaczeniem sposób. Kluczowe przy tego typu działaniach jest staranne przestrzeganie standardów etycznych.

Dodatkowo firma Conperio oferuje pakiet szkoleń z zakresu absencji chorobowej, co może być punktem zwrotnym w polityce zarządzania kapitałem ludzkim w firmie i zaowocować realnymi oszczędnościami w jej budżecie. Absencja w zakładach pracy ma różne oblicza i sposobem na skuteczne działania jest ich indywidualizacja oraz zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów będących przyczyną tego zjawiska.

Cieszę się, że udało nam się zdobyć zaufanie tego segmentu rynku. Liczba naszych klientów przekracza już setkę. Świadczy to o tym, że świadomość pracodawców związana z zarządzaniem absencją chorobową jest coraz większa. Rozumieją oni, że nasza praca przynosi wymierne korzyści zarówno kadrze zarządzającej, jak i pozostałym pracownikom firmy – podsumowuje prezes Conperio, Mikołaj Zając.

Wykres 1.

Poniższy wykres prezentuje porównanie wskaźnika absencji chorobowej wg. danych ZUS ze wskaźnikiem absencji u klienta z branży spożywczej. Wskaźnik absencji został oszacowany na podstawie analizy przyrostu dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim (statystyka publikowana przez ZUS) w odniesieniu do ilości Pracowników aktywnych zawodowo.

wykres 1

***

O CONPERIO
Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.

Kontakt dla mediów:
Partner of Promotion
Jarosław Zakrzewski, ACCOUNT EXECUTIVE
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 22 858 74 58 wew. 68