BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 28.06.2017

Zmiana w zespole zarządzających Union Investment TFI


Union Investment TFI informuje o awansie Andrzeja Czarneckiego na stanowisko Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych.


Andrzeja_CzarneckiegoAndrzej Czarnecki, od kilku lat pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego ds. Papierów Dłużnych, to jeden z najbardziej utalentowanych zarządzających, ekspert od rynku pieniężnego i strategii dłużnych, laureat prestiżowych nagród takich jak „Złoty Portfel” Gazety Giełdy Parkiet czy „Alfa” Analiz Online. Kierujący dotychczas działem Dariusz Lasek odchodzi z firmy, aby podjąć nowe wyzwania zawodowe.

Andrzej Czarnecki jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja metody ilościowe w ekonomii. W 2006 r. otrzymał licencję doradcy inwestycyjnego nr 234.

Do zespołu Union Investment TFI dołączył w 2004 roku. Zarządza między innymi dwoma największymi funduszami pieniężnymi Union Investment TFI UniKorona Pieniężny (5 gwiazdek Analiz Online) i UniLokata (4 gwiazdki Analiz), które są jednocześnie jednymi z największych i najlepiej ocenianych w swojej klasie funduszy na rynku.

Andrzej Czarnecki specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestującymi w szeroko rozumiane spektrum instrumentów dłużnych – od obligacji rządowych poprzez obligacje korporacyjne aż do pochodnych instrumentów na stopę procentową. Oprócz wspomnianych wcześniej funduszy zarządza również: subfunduszem UniObligacje: Nowa Europa, funduszem zamkniętym UniAbsolute Return Dłużnym, subfunduszem UniDolar Pieniężny, oraz subfunduszem UniEURIBOR.

Zespół odpowiedzialny za fundusze dłużne Union Investment TFI to bardzo doświadczeni a zarazem innowacyjni fachowcy, wielokrotnie nagradzani za ponadprzeciętne i powtarzalne wyniki zarządzanych przez nich funduszy.

Doświadczenie poszczególnych członków zespołu, trafne przewidywanie trendów rynkowych i dostrzeganie ciekawych okazji inwestycyjnych na trudnym rynku długu stanowią stabilny fundament do realizacji wyznaczonych na początku roku ambitnych celów inwestycyjnych oraz profesjonalnej realizacji założonych strategii inwestycyjnych. Dotyczy to zarówno flagowych funduszy dłużnych Union Investment TFI jak rozwiązań stosunkowo nowych, a już przynoszących bardzo dobre stopy zwrotu – takich jak fundusz UniAbsolute Return Dłużny.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,