BIURO PRASOWE

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, 20.06.2017

Owoce jagodowe podbijają europejski rynek spożywczy. Produkujemy, konsumujemy i wiemy o nich coraz więcej!


Handel wyprodukowanymi w Europie owocami odbywa się przede wszystkim na rynku wewnętrznym Unii, przy czym obrót nimi jest niemal dwukrotnie większy niż warzywami. Owoce stanowią aż 61,5% łącznej wartości wymiany. Istotnym jej elementem są owoce jagodowe, na które przypada 9,2% całości handlu wewnątrz UE. Równolegle do wzrostu sprzedaży owoców jagodowych zauważalny jest również wzrost ich konsumpcji, a także świadomości na temat walorów smakowych oraz zdrowotnych.


Przy obecnych uwarunkowaniach gospodarczych stale wzrasta zapotrzebowanie na owoce, w tym owoce jagodowe, pochodzące z rynku europejskiego. Wraz ze wzrostem konsumpcji Europejczycy stają się coraz bardziej świadomi zasad zdrowego odżywiania i częściej poszukują informacji na ten temat.

Dlatego też promocja oraz wspieranie świadomości dotyczącej owoców jagodowych to główne cele trzyletniej kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” zainicjowanej przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzonej od 2015 roku na rynkach pięciu europejskich państw: Polski, Austrii, Czech, Finlandii i Szwecji. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach drugiego roku kampanii, nawyki żywieniowe Europejczyków ulegają zmianie. W sezonie owoce jagodowe są najczęściej spożywane od jednego do dwóch razy w tygodniu. Od 2014 roku ich konsumpcja w krajach takich jak Polska i Austria wzrosła nawet o 8%. W Finlandii wzrost jest równie wysoki, gdyż wynosi 6%. W Szwecji z kolei niezwykle liczna jest grupa osób deklarujących spożycie owoców jagodowych codziennie. Na taką częstotliwość wskazuje aż 18% badanych Szwedów, czyli o 4% więcej niż Polaków.

Mieszkańcy krajów, w których realizowana jest kampania „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” deklarują, iż najchętniej kupowanymi przez nich owocami jagodowymi są truskawki. Tak wskazało ponad 38% ankietowanych Polaków i aż 41% Austriaków. Na drugim miejscu wskazywane były zazwyczaj maliny (m.in. w Polsce, Austrii, Czechach) bądź owoce borówki, które okazały się być bardziej popularne w krajach skandynawskich.

Od 2014 r. sprzedaż owoców jagodowych utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Świeże owoce jagodowe stały się niezwykle popularne w większości europejskich państw. Podstawowym problemem dla wciąż rosnącego popytu jest natomiast ograniczona dostępność tych owoców poza głównym sezonem ich produkcji oraz duża podatność zbiorów na wszelkie zmiany temperatury i zjawiska klimatyczne. To sprawia, że owoce sezonowe są trudniej dostępne i postrzega się je jako bardziej ekskluzywne. Branża rozwija się jednak dynamicznie i tendencja wzrostowa w wielkości zbiorów i konsumpcji owoców prawdopodobnie będzie utrzymywać się w przyszłości.

Tym ważniejsze okazują się działania informacyjne, których celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat owoców jagodowych – ich wartości odżywczych oraz możliwości wykorzystania w diecie, jak również umiejętności rozpoznawania owoców cechujących się wysoką jakością i przystępną ceną.

Badania wskazują, iż po dwóch latach trwania kampanii „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, wskaźnik świadomości na temat owoców jagodowych, w każdym z krajów, w których prowadzone są działania, wynosi ponad 70% . Osiągnięcie tak wysokiego wyniku z pewnością nie byłoby możliwe, gdyby nie konsekwentne działania informacyjne oraz współpraca z ekspertami i liderami opinii. Kampania #PowerFruits obejmuje swoim zakresem szereg różnorodnych działań, od prowadzenia portalu internetowego, aktywnej komunikacji w social mediach po organizację akcji BTL, konferencji prasowych oraz zintegrowanej kampanii reklamowej w prasie, Internecie oraz na nośnikach outdoorowych. Realizowane działania są pozytywnie oceniane zarówno przez inicjatorów kampanii, przedstawicieli rynku, a co najważniejsze przez samych konsumentów. Program zakończy się wraz ze styczniem 2018 roku. W ostatnim, trzecim roku kampanii przewidziana została realizacja kolejnych działań, takich jak chociażby konferencje prasowe oraz akcje BTL, których celem jest zarówno edukacja jak wzrost zainteresowania konsumentów owocami jagodowymi.

***

„Niezwykłe właściwości zwykłych owoców” to kampania promocyjno-informacyjna realizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej na rynkach pięciu krajów: Polski, Austrii, Szwecji, Finlandii i Czech. Produkty objęte programem to europejskie owoce jagodowe - truskawki, maliny, porzeczka czarna i borówka. Program obejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych. Mają one na celu zapoznanie konsumentów z wysoką jakością, bogactwem składników mineralnych
i witamin oraz niepowtarzalnym smakiem owoców jagodowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie kampanii: www.power-fruits.eu