BIURO PRASOWE

Union Investment TFI, 08.06.2017

Sprawdź czy u byłego pracodawcy nie zostały Twoje oszczędności emerytalne


Przy zmianie pracy Polacy niejednokrotnie zapominają o swoich oszczędnościach zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych. Co się dzieje z pieniędzmi pozostawionymi w programie, który prowadzi były pracodawca? Jak je odzyskać?


Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą grupowego oszczędzania na emeryturę. Tworzą je pracodawcy przy udziale pracowników. Podobnie jak IKE (indywidualne konta emerytalne) i IKZE (indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego) – pracownicze programy emerytalne są dobrowolne. Z tego powodu objęci są nimi pracownicy firm, które zdecydowały się na uruchomienie takiego dodatkowego programu. Z benefitem w postaci PPE najczęściej można się spotkać w większych firmach, ale nie jest to regułą.

Warto odzyskać pieniądze z PPE i czerpać z nich zyski
Przy zmianie pracy łatwo zapomnieć o oszczędnościach zgromadzonych
w firmowym programie emerytalnym. – To całkiem naturalne. Pracowniczy program emerytalny nie jest angażujący dla pracownika – wypełnia on tylko odpowiednią deklarację. O regularne odprowadzanie składek dba pracodawca – mówi Grzegorz Drybała, Ekspert ds. Kluczowych Klientów w Union Investment TFI.

Co zrobić, jeśli dopiero teraz przypomnieliśmy sobie, że nasza poprzednia firma opłacała nam składki na fundusz emerytalny, a po zmianie miejsca pracy nie podjęliśmy żadnych kroków, aby je przenieść lub wypłacić?

Zarówno ustawodawca, jak i pracodawca dbają o to, aby każdy uczestnik pracowniczego programu emerytalnego był dobrze poinformowany o warunkach, na jakich może wystąpić z programu. Szczegółowe zasady wypłat oraz zwrotów pieniędzy zgromadzonych na rachunku osoby należącej do PPE reguluje zawsze umowa zakładowa pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Aby jednak być pewnym właściwego przygotowania dokumentów do takiej zmiany, warto jak najszybciej skontaktować się ze specjalistami, którzy pomogą w odzyskaniu oszczędności – radzi Grzegorz Drybała.

Najkorzystniejsze jest zazwyczaj dokonanie tzw. wypłaty transferowej. Pieniądze leżące na rachunku PPE u byłego pracodawcy można przenieść do programu działającego w nowym miejscu pracy – oczywiście o ile nowy pracodawca prowadzi taki program. Jeżeli nie – wtedy najlepiej zgromadzone środki przenieść na nasze IKE, czyli indywidualne konto emerytalne.

O PPE nie warto zapominać
Jeśli pracownik nie dopełni formalności związanych z PPE, jego oszczędności pozostaną w programie emerytalnym prowadzonym przez poprzedniego pracodawcę. Na jak długo?

Zgodnie z zapisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z 20 kwietnia 2004 r., pracownik otrzyma zgromadzone środki dopiero po ukończeniu 70 lat, o ile wcześniej nie złoży wniosku o ich transfer lub wypłatę. Oszczędności zostaną wówczas przekazane na rachunek bankowy podany pracodawcy w momencie przystąpienia do programu – mówi Grzegorz Drybała.

Oszczędności zgromadzone w PPE pracownik otrzyma automatycznie również w sytuacji, gdy były pracodawca postanowi zlikwidować program emerytalny. – Nie warto jednak czekać, ponieważ w przypadku takiego zwrotu dużo się traci – podkreśla ekspert z Union Investment TFI. Likwidacja PPE skutkuje naliczeniem 19% podatku od zysków kapitałowych, a ponadto koniecznością zwrotu na rachunek ZUS równowartości 30% sumy składek podstawowych.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) - korzyści

 


Korzyści dla pracodawcy
 • Niższy podatek dochodowy – pracodawca ma możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na PPE do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki termu pracodawca odprowadza niższy podatek dochodowy, odzyskując tym samym część kosztów poniesionych na prowadzenie programu.
 • Tańsza forma podwyżki – środki wpłacane do programu (składka podstawowa) nie podlegają obciążeniu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli pracodawca utworzy PPE zamiast podwyższać pensję, poniesie niższe koszty.
 • Poprawa wizerunku i konkurencyjności firmy – PPE jest istotnym narzędziem polityki kadrowej. Motywuje pracowników do trwałego związania się z pracodawcą, jak również stanowi dodatkowy atut, który pracodawca może wykorzystać, by przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowanych kandydatów.
 • Pełny wpływ na formę i parametry programu – pomimo że PPE powstaje przy udziale pracowników, to pracodawca decyduje o najistotniejszych warunkach programu – w szczególności o wysokości składki podstawowej. To także pracodawca ostatecznie określa formę i warunki prowadzenia PPE.
 • Możliwość zawieszenia lub ograniczenia wpłat na PPE – w razie problemów finansowych w firmie pracodawca może skorzystać z możliwości zawieszenia odprowadzania składki podstawowej lub jej ograniczenia.
 • Ograniczona biurokracja przy pełnym wsparciu – pracodawca najczęściej może liczyć na pełne wsparcie instytucji finansowej zarządzającej PPE na każdym etapie: począwszy od wyboru formy, przez proces uruchomienia i wdrożenia, a na prowadzeniu programu kończąc.
 • Łatwy i wygodny dostęp – część instytucji zarządzających PPE oferuje dostęp online do informacji o wartości rachunku PPE, historii składek oraz wszystkich wniosków związanych z obsługą programu. Wszystko za pomocą jednej, przejrzystej aplikacji.
 • Bezpieczeństwo – pracownicze programy emerytalne podlegają pełniejszemu nadzorowi KNF niż pozostałe produkty emerytalne i ubezpieczenia grupowe. Nadzorca monitoruje powstanie każdego programu, czuwa nad jego funkcjonowaniem i bada prawidłowość likwidacji PPE.

 


 Korzyści dla pracownika
 •  Dodatkowa emerytura – w pełni prywatne, niezależne od świadczeń z ZUS i OFE oszczędności, które podniosą jakość życia pracownika na emeryturze.
 • Zyski wolne od tzw. podatku Belki – uczestnik pracowniczego programu emerytalnego, podobnie jak posiadacz IKE i IKZE, jest zwolniony z podatku od zysków w momencie wypłaty oszczędności.
 • Przywilej podatkowy dla spadkobierców – spadkobiercy pracownika uczestniczącego w PPE otrzymają całość środków zapisanych na rejestrze i nie zapłacą podatku spadkowego.
 • Elastyczność wypłat – pieniądze zgromadzone w PPE pracownik może wypłacić na emeryturze w dowolnej formie: jednorazowo lub ratalnie.
 • Możliwość transferu środków na IKE lub do innego PPE – przy zmianie pracodawcy lub w sytuacji równoległego zatrudnienia w innej firmie można przenieść zgromadzone oszczędności na rachunek IKE lub do innego PPE.***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,