BIURO PRASOWE

Partner of Promotion, 11.04.2017

Związek Sadowników RP wybrał Partner of Promotion do kampanii na temat europejskich jabłek w Afryce.


Agencja Partner of Promotion wygrała przetarg na realizację kampanii „Czas na jabłka z Europy” zorganizowany przez Związek Sadowników RP. Projekt prowadzony będzie przez najbliższe dwa lata w Algierii i Egipcie, a jego celem jest zwiększenie wiedzy lokalnych konsumentów na temat jakości europejskich jabłek oraz wzrost wartości eksportu tych owoców.


Kampania informacyjno-promocyjna "Czas na jabłka z Europy" to projekt współfinansowany ze środków unijnych, którego budżet to ponad 2,5 mln euro. Kampania zostanie zrealizowana przez konsorcjum firm, w skład którego oprócz lidera Partner of Promotion wchodzi także firma Global Marketing Connections. Działania będą wykonywane całkowicie na rynkach zagranicznych i potrwają do 2019 roku. W ramach projektu agencja przygotuje m.in. stronę internetową kampanii, zajmie się realizacją działań w mediach społecznościowych oraz zorganizuje szereg seminariów, konferencji i akcji specjalnych.