BIURO PRASOWE

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 16.03.2017

Grypa ptaków w Polsce – co dalej?


Jaka jest obecna sytuacja branży drobiarskiej w obliczu wystąpienia wirusa grypy ptaków? Czy przyszłość eksportu zarówno do krajów unijnych, jak i krajów trzecich ulegnie zmianie? Czy Polska zachowa pozycję lidera w Europie? Eksperci Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali o przyszłości branży podczas spotkania z mediami.


Temat grypy ptaków pojawił się w mediach pod koniec roku 2016 roku, wraz z wystąpieniem pierwszych ognisk u drobiu w Polsce, jednak dopiero po upłynięciu pewnego czasu, branża może przedstawić rzeczowe podsumowanie tego problemu. Spotkanie było również odpowiedzią na wiele nurtujących pytań, zarówno ze strony hodowców jak i mediów, często kierowanych do ekspertów KRD-IG.

Po raz pierwszy tak obszernie został poruszony temat biologii wirusa H5N8 występującego w Unii Europejskiej. O tym, czym jest, skąd wziął się w Polsce oraz o sposobie jego mutowania opowiedział profesor dr hab. Piotr Szeleszczuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który podkreślił, że odmiana ta nie jest szkodliwa dla ludzi.

„Grypa ptaków jest realnym zagrożeniem dla hodowców oraz producentów drobiu i może osłabić dynamikę przyrostu produkcji mięsa drobiowego w naszym kraju. Jako KRD-IG na bieżąco reagujemy na nowe ogniska grypy ptaków i zachwiania na rynkach międzynarodowych. Podejmujemy szereg działań, które mają zminimalizować ryzyko i skutki wystąpienia wirusa dla polskiej branży drobiarskiej. To, na czym skupiamy dużą część naszych działań, poza codzienną współpracą z administracją na szczeblu centralnym i lokalnym, to spotkania w ramach światowych organizacji drobiarskich, których KRD-IG jest członkiem, tak aby wspólnie pochylić się nad problemem obecnym w całej Unii Europejskiej. Kolejnym działaniem jest zdobywanie nowych rynków, w celu sprzedaży mięsa drobiowego, które nie może, ze względu na grypę ptaków, zostać wyeksportowane m.in. do Chin czy RPA, które do tej pory dawały nadzieję na istotne zwiększenie eksportu naszych produktów do krajów trzecich”, podsumował Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG.

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych z BGŻ BNP Paribas, Michał Koleśnikow dodał, że „w zakresie nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych, najważniejszej kategorii drobiowej, eksport z Polski w 2016 r. po raz pierwszy przekroczył milion ton. Oznacza to wzrost o ponad 20% wobec roku 2015. Co interesujące, przed potwierdzeniem pierwszych ognisk grypy ptaków w naszym kraju, wzrastał udział krajów pozaunijnych w strukturze naszego eksportu. W pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r. wyniósł on 24% wobec 21% rok wcześniej. Niemniej jednak warto podkreślić, że zdecydowana większość eksportu mięsa i podrobów drobiowych trafia do krajów UE”.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez eksperta KRD-IG Aleksandrę Poradę, w Polsce do tej pory zostały potwierdzone 64 ogniska grypy ptaków. „Obecnie ponad dwa tysiące producentów drobiu złożyło wnioski o odszkodowania za poniesione straty w wyniku wystąpienia grypy ptaków. Ubiegają się oni o rekompensaty na łączną kwotę 49 mln zł, a koszty poniesione przez Inspekcję Weterynaryjną wyłącznie na likwidację ognisk grypy ptaków wyniosły około 80 mln zł. Do tej pory, tylko w gospodarstwach, w których potwierdzono wirusa grypy ptaków, zutylizowano już ponad milion sztuk drobiu, a należy do tego dodać tzw. gospodarstwa kontaktowe, czy znajdujące się w obszarze zagrożonym. Trudno jest prognozować dalsze rozprzestrzenianie się wirusa, ale ostatnie ognisko zostało potwierdzone w piątek 10 marca, miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli odetchnąć”.

Spotkanie dla mediów zostało zorganizowane z inicjatywy Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej i miało na celu przekazanie najważniejszych informacji o bieżącej sytuacji branży, jej kondycji w obliczu nowych wyzwań oraz przyszłości eksportu.

***

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Bajer
Partner of Promotion

22 858 74 58 wew. 84