BIURO PRASOWE

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, 07.03.2017

KRD-IG w walce z grypą ptaków


Jednym z głównych zadań Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej jest stałe wspieranie branży drobiarskiej i dbanie o jej rozwój, a także pomoc we wszelkich kwestiach problematycznych i kryzysowych dotyczących sektora. Z oczywistych względów aktualne działania Izby skoncentrowane są przede wszystkim na problemach związanych z występowaniem grypy ptaków w Polsce, dlatego w ramach ostatnich aktywności, KRD-IG opracowała m.in. materiały edukacyjne dotyczące bioasekuracji, które trafią do jak najszerszej grupy hodowców i producentów drobiu na terenie całej Polski.


Od końca ubiegłego roku KRD-IG jest inicjatorem szeregu spotkań, w ramach których dokonywana jest m.in. analiza bieżącej sytuacji oraz inicjowanie działań, które mogłyby ograniczyć skutki występowania grypy ptaków u drobiu w Polsce. Efektem tych akcji jest m.in. przygotowanie materiałów edukacyjnych będących zbiorem zasad postępowania w celu zabezpieczenia fermy przed możliwością zakażenia drobiu wirusem grypy ptaków. Materiały w postaci czytelnych infografik stworzone przez ekspertów prezentują krok po kroku jak należy zachowywać się w obiektach i ich otoczeniu, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tej niebezpiecznej dla drobiu choroby. Zasady bioasekuracji zostały zobrazowane i opisane na przykładzie mniejszego gospodarstwa, gdyż właśnie takie ptaki są najbardziej narażone na kontakt z wirusem. Infografiki zostały ułożone w formie plakatu, dzięki czemu każdy hodowca i producent drobiu będzie mógł go zamieścić w miejscu dostępnym dla jak największej liczby osób. Pierwszy nakład jest właśnie produkowany w ponad 10 tysiącach egzemplarzy.

Opracowanie materiałów dotyczących bioasekuracji jest jednym z wielu działań, które KRD-IG podejmuje w ostatnim czasie na rzecz uczestników łańcucha produkcji drobiarskiej w Polsce. Wśród nich można wymienić spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia uwag do aktów prawnych, udział w Komisjach Sejmowych i Senackich poświęconych grypie ptaków, przekazywanie aktualnych informacji o sytuacji w zakresie grypy ptaków szerokiej grupie hodowców, producentów i przetwórców drobiu, wyjaśnianie i udzielanie odpowiedzi na pytania podmiotów zrzeszonych w KRD-IG i nie tylko, czy szereg spotkań ad hoc organizowanych przez Izbę, a także prowadzenie bieżącej korespondencji z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoratem Weterynarii, odnośnie wszelkich aspektów związanych z grypą ptaków, włączając w to m.in. kwestie dotyczące rekompensat i pomocy finansowej dla hodowców i producentów drobiu.

Jedno ze spotkań, w którym udział wzięli przedstawiciele związków branżowych, Głównego Inspektoratu Weterynarii, a także sektora jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych odbyło się pod koniec stycznia br. w siedzibie Izby. Jak mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG, „jako instytucja zrzeszająca hodowców i producentów drobiu, a także podmioty wspierające branżę, czujemy się odpowiedzialni za poszukiwanie rozwiązań mających na celu polepszenie sytuacji drobiarzy. Tak też jest w przypadku grypy ptaków, która od końca ubiegłego roku rozprzestrzenia się w Polsce. Podczas spotkań zależy nam, aby wspierać hodowców i producentów drobiu, dlatego staramy się, by mieli oni możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie nurtujące ich pytania. Nasi eksperci, w tym przede wszystkim lekarz weterynarii Aleksandra Porada, służą stałym wsparciem i doradztwem w tematyce dotyczącej grypy ptaków, m.in. udzielając kilkunastu konsultacji telefonicznych dziennie w tej sprawie”.

Z kolei w lutym br. odbyło się kilka posiedzeń Komisji merytorycznych działających w ramach struktur KRD-IG, w tym spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Żywności, Weterynarii oraz Przetwórstwa Mięsa Drobiowego. Członkowie tego ciała przeanalizowali bieżącą sytuację w odniesieniu do grypy ptaków zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, a także omówili nowe obszary, gdzie wystąpił choroba. „W tym momencie mamy już 60 ognisk wirusa w naszym kraju. To zdecydowanie mniej niż np. na Węgrzech czy we Francji, ale robimy wszystko co w naszej mocy, by polscy hodowcy i producenci drobiu byli świadomi konsekwencji jakie grypa ptaków niesie ze sobą ze sobą. Między innymi dlatego opracowujemy materiały edukacyjne mówiące o zasadach bioasekuracji” – wyjaśnia Aleksandra Porada, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii KRD-IG.

Podjęte w ostatnim czasie działania mają na celu bieżące informowanie zrzeszonych w Izbie podmiotów, a także w miarę możliwości pozostałych uczestników rynku, o aktualnej sytuacji w zakresie grypy ptaków, ewentualnych restrykcjach handlowych oraz obowiązujących i planowanych przepisach prawa.

***

KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od 25 lat i zrzesza blisko 70 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.

Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.

Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Kontakt dla mediów

Magdalena Bajer
Partner of Promotion

22 858 74 58 wew. 84